محبت به وطن

Posted on at


وطن خانه مشترک همه ملتاست. که میتوان محبت به وطن را سرلوحه کارخویش دانست.زیراپیغمبر ما محمد (ص) فرموده اند “حب الوطن من الایمان٬ دوست داشتن وطن جزایمان است. ما باید وطن خود را دوست داشته باشیمودر رفاه و سعادت وطن شجاعانه رزمید و در برابر تجاوز گران وطن از خون خویش در جهت نگهداری و پاسداری وطن قهرمانان مبارزه کردتا استقلال وطن خود را حفظ کنیم.


دوست داشتن وطن افتخار است برای هر شخص جامعه.زمانی که یک وطن ارام داشته باشیم یک زنده گی آرام هم داریم و ما میتوانیم مردم خود را از هر نوع فقرو نادانی نجات بدهیم.زمانی که ما تحصیلات خود را انجام بدهیم میتوانیم یک کشور پیشرفته نیز داشته باشیم.کشور ما به خدمت مردمخود ضرورت دارد.محبت به وطن یک امر الزامی از طرف خداوند ج برای مسلمانان جهان گردیده است.من تصمیم دارم که تحصیلات خود را انجام دهم تا که بتوانم یک شخص مفید برای وطن خود باشم.ما باید وطن خود را از تمام نابرابری های که در وطن ما از گذشته ها وجود داشته وهم اگر وجود داردپاک نمایم و یک هوای سبز و پاک در وطن خود داشته باشیم٬ تا که مردم ما بتوانند یک زنده گی مرفع و ارام داشته باشند. ما باید که دست به دست هم داده و در جهت رفاه و سعادت وطن کوشاه باشیم و احساس محبت و دوستی را در میان مردم خود جای دهیم. ما باید که تا حد توان خود برای افغانستان عزیز خود خدمت کنیم.حس وطن دوستی بیانگر شجاعت و قدرت هر انسان است. دراین عصر حاضر یک وطن و یا یک کشور از همه مهمتر به اتحاد و همبستگی ضرورت دارد.و ما باید برای حفظ وطن خود از هیچ چیزی دریغ نکنیم وبرای حفاظت از آن از سر و جان و مال خود بگذریم و به جهانیان نشان دهیم که این ما هستیم که سرنوشت خود و وطن خود راتغیر میدهیم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post


حسینا اسحق زیAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160