زندگی

Posted on at


زندگی چه واژه ئ زیبا و پر معنایی است،اما این زیبایی گاهی چنان دلگیر وانوهگین می شود که دل ها را به نیستن سوق می دهد."زنگی یعنی زنده بودن،گاهی عشق ورزیدن، گاهی محبت کردن، گاهی دل باختن، گاهی دل بستن، گاهی دل شکستن، گاهی هم کوج زدن در خوشی و امید و گاهی هم پر وبال زدن در غم ها و حسرت ها است."


این ماییم که زندگی می کنیم و زندگی را می سازیم و زندگی را از بین می بریم. زندگی زیباست و همچو بهاری سبز؛ این دل های پر ریا ادمها است که این زیبایی که به رنگ نیلی سپهر است، به اتشکده ئ رندانی مبدل می سازد و این شادابی و سر زنده گی که بوی بهار را دارد به رنگ زرد و پژمرده ئ پائیز مبدل می سازد.از دیدگاه من زندگی تصویری قشنگ است که قوانینی برای ان در نظر گرفته شده است. هر انسان کوشش می کند تا به طرف مقابلش، هر کس که هست؛ پدرش، مادرش، اقاربش، دوستانش و عشقش. باید در زندگی و عالم فانی، چنان عشق بورزد بر اطرافیانش؛ چنانچه ان عشق نه انجامی داشته باشد و نه پایانی.همه ئ انسانها باید خوب زندگی کنند و از زندگی خود این هدیه ئ الهی بهره ئ کافی را ببرند و از تک تک لحظاتی که خداوند برای ایشان ارزانی نموده است به صورت درست استفاده نمایند و به خوشی و شادمانی بگذرانند. اما نباید کسی که این نعمت بزرگ زندگی را برای ایشان اعطاء نموده است از یاد ببرند وغافل شوند. باید بر مالک تمام این زیبایی ها و لطافت ها سر سجده و تعظیم را فرود اوریم و از اویی که قلم زننده ئ تمامی اینها است طلب نماییم در بهتر سازی این زندگی یاری مان نماید.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


ازیتا رحمانیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160