لباس های افغانی

Posted on at


یکی از عنعنات تمام کشور های جهان طرز پوشید لباس شان است که در به هر کشورنظر به فرهنگ شان فرق می کند و از جمله کشور ما افغانستان هم داری فرهنگ و عنعنات خاص خود است و نظر به ولایات هم طرز پوشش شان فرق می کند.


و یکی موضوع بسیارمهم و با ارزش در افغانستان این است که زنان به دوختن لباس های محلی می پردازند که در تمام جهان شهرت خاص خود را دارد چون زنان افغان آنها را با بسیار سلیقه تهیه می کنند و بعد از دوخت آنها را موره و خال می دوزند که برای تزیین آن بسیار رول دارد و باعث زیبای آن می شود.و خود افغان ها هم از این لباس ها بسیار استفاده می کنند وبنام لباس های مالداری و یا گند افغان مشهور است و افغان ها هم در مجالس عروسی وسال نو و محافل خصوصی خویش از آنها استفاده ی زیادی می کنند و برای افغان ها هم بسیار با ارزش و مهم است.یکی از جمله لباس های محلی مردانه ی افغانستان واسکت و کلاه دوزی است که بسیار از افغان ها مشغول این کار اند و از جمله صنایع دستی کشور ما است که خرید و فروش زیادی در داخل و خارج از کشور وجود دارد و بیشتری استفاده از واسکت و کلاه در شهر ها و دهات ومحافل تجلیل سال نوع و عید ها خود استفاده می کنند و اقسام آن زیاد است مثلا پشمی،ابریشمی وغیرهو یکی از لباس های افغانی چپن است که بیشتری در قسمت های شمال و شمال شرق کشور ما مورد استفاده قرار می گیرد واین یک لباس است که داری آستین های بلند و قد بلند و روی یخن آن با چیز های بسیار زیبا به شکل نوار تزیین می کنند و استر زیرش را از پنبه پر می کنند تا بدن را گرم کند و تکه روی چپن را نخی می کنند.
About the author

160