نابراری طبقاتی

Posted on at


مهمترین دلیل که مانع پیشرفت جامعه ما شده همین تفاوت ها ونابرابری های طبقاتی در بین مردم کشور است.


اگر در یک جامعه یک شخص پول زیاد داشته باشد و تا بتواند مصرف کند و بهترین و مرفع ترین زندگی را داشته باشد و یک شخص دیگر بر خلاف پول نان خوردنش را نداشته باشد همین تفاوت، نابرابری طبقاتی است و دلیل بوجود آمدن این تفاوت ها عدم مدیریت درست در زندگی شخصی هریک از اعضای جامعه وهمچنان عملی نشدن قوانین به خصوص قانون اساسی بالای افراد یک کشور میباشد


.


این وظیفه تمام اقشار جامعه اعم از زن و مرد به خصوص قشر پولدار جامعه است که از توسعه و ارتقا این مشکل عمده جلوگیری کنند.


در قبال داشتن یک زندگی مرفوع و با سعادت باید قوی بود و درمقابل هرگونه رنج و سختی صبر وبردباری را باید اساس گذاشت؛ آگاهی و فهم نیز دلیل مهم در راه از بین بردن مشکلات جامعه است؛ داشتن این سه خصوصیت می تواند حداقل خودمان را از خطر فقر نجات دهد این خودمان هستیم که شروع میکنیم شروع به ختم این نابرابری ها که سالهاست اسیرمان کرده


.


موجودیت عنعنات و رسم و رواج های مبتذل در جامعه ما یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن فقر در یک خانواده میشود که یکی از آنها همین مراسم ازدواج است، اگر یک شخص که به وضعیت مالی نسبتن میانگین قرار دارد با راه انداختن یک محفل عروسی ممکن تمام سرمایه زندگی اش را از دست دهد؛ اصلن تا به کی


...


اگر کسی خواسته باشد ازدواج کند باید صدها هزار افغانی پول داشته باشد که موجودیت همچین رسم و رواج های و راه اندازی آن در جامعه فقیری مثل افغانستان واقعن ظلم است.


ولی اینکه اشخاصی که پول دارند و مصارف پر جمع و جوش و بزرگ راه اندازی میکنند این حرف جدا است ولی از قشر فقیر جامعه که پول نان خوردن شان را ندارند و با حسادت به دیگران میخواهند خود را خوب نشان دهند؛ واقعن جای تاسف است


.About the author

nilofarsahraa

student of guhar shad high school.

Subscribe 0
160