توصیف از یک باغ

Posted on at


یک باغ مستطیل شکل به اندازه بیست جریب زمین در یک قریه یی موقعیت دارد. در وسط باغ یک ساختمان دو منزله موجود است این ساختمان دارای چند اطاق وآشپزخانه زیبا با تمام وسایل مورد نیاز مجهز می باشد درپهلوی این تعمیر یک حوض متوسط با آب مناسب برای آب بازی وجود دارد

در یک کنار باغ آبشار زیبا با سایه بان های قشنگ برای نشستن ولذت بردن آماده شده است. ودر مقابل آن یک مکانی برای بازی کردن اطفال با وسایل زیبا مانند: سُرسُره، گاز، چرخ فلک وهمچنین وسایل ورزشی برای بزرگان ساخته شده تا با آنها ساعت تیری نموده واز آن استفاده درست نمایند

یک قسمت باغ برای پرورش پرنده گان وحیوانات اهلی مانند: گاو، گوسفند، اسپ، طوطی، طاؤوس، کبک، زاغ وغیره اختصاص داده شده که برای باغ بانان فایده زیادی داشته وازمحصولات حیوانی مانند؛ شیر، ماست وغیره وهمچنین باعث جلب توجه مهمانان که به آنجا می آیند می گردد. دراین باغ ها حیواناتی مانند؛ سگ وگرگ برای حفاظت باغ از دست مخالفین ودزدان موجودهستند

در این باغ درختان زیبا با میوه های مختلف ( شفتالو، زرد آلو، آلو گیلاس، توت، سیب، جوز، بادام وغیره) وجود دارند. قسمت زیادی اززمین این باغ را تاک های انگور پوشانده است. گلهای رنگارنگ در چهار طرف باغ زیبایی خاصی را به این باغ بخشیده است. درختان سرسبز وگیاهان وگلهای قسما قسم سبب تزئین این باغ به بهترین شکل گردیده است

تصورنمایید، چه زیباست آن لحظه که انسان دراین باغ زیبا وبا تماشای گلهای رنگارنگ وشاخچه های درختان شراره یی قدم بزند وبا گوش دادن به صدای زیبای بلبلان جسم وروحش را تازه گی وطراوت ببخشد.

 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 778
160