شروع یک ازدواج موفق

Posted on at


ث"خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است واین واحد کوچک اجتماعی از یک زن ومرد تشکیل می شود" وتمام اساس و مبنای این واحد بر ارتباطات و پیوند ها استوار است.

هر کس در این زندگی که مملو است از پیچیده گی ها و تلاتم ها؛نیاز به سکوت٬ارامش٬ عشق و محبت دارد و به شخصی نیاز دارد که محرم اسرار٬ یار و همراه وی باشد، تا با او انس گیرد و از محبت ها٬ کمک ها و حمایت های او بهره مند گردد.هر سازنده ئ این پیوند به کسی نیاز دارد که در هر لحظه با او شریک و هم پا باشد؛ در سلامتی، در بیماری،در خوشی و ناخوشی، در فقر ودر غنامندی در همه حالات کنارش باشد و رهایش نسازد و یا بهتر اینکه حامی اش باشد.

پس چه کسی بهتر از همسر٬ چه جایی بهتر از کانون گرم خانواده. رسول الله (ص) فرموده اند:بنایی در اسلام برپا نشده که در نزد خدا (ج) محبوبتر از ازدواج باشد.و ارتباط بین زن و شوهر؛"ارتباط دو شریک٬ دو همسایه و دو دوست نیست بلکه بسیار بالاتر از این همه است."ی

ازدواج کردن سنت است و سنتی از جانب رسول معظم مان. ازدواجی که با خواست و رضامندی طرفین صورت می گیرد، قسمی که هر دو طرف یکدیگر را پسند نمایند؛ البته با اگاهی داشتن از خوی و خواص و رفتار یکدیگر. اگر چنین نباشد، اگر یکدیگر ندانسته و نا اگاهانه انتخاب نمایند پس زندگی ساخته خواهد شد که با هر لرزش امکان فروپاشی اش وجود دارد وامکان جدایی در ان حس می شود.

ازدواج یا سفری طولانی شاید برای تمام عمر؛ با همسفری که تمام راه را با وی می گذراند و همسفری اش رها نمی سازد. سفری که اگر مملو از ایمان، اعتماد و محبت باشد، حتما مبدا و مقصدش نکو است و چه نیکو فرزندانی را نثار جامعه خواهد ساخت.

برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:

http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post

رقیه رمضانی

http://www.roza86.blogfa.com/About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160