محیط زیست ...

Posted on atمحل زندگی و بود و باش زنده جان ها را  که در آن زندگی شان را سپری مینمایند محیط زیست مینامند . موجودات زنده از بدو پیدایش به یک محیط امن برای بود و باش شان نیازمند بودند , محیطی سالم و عاری از خطرات و تا حال نیز تمامی ارگانها و سازمانهای مختلف در سراسر دنیا در تکاپو اند تا بتوانند زمینه ساز محیط پاک و مناسب برای بود باش انسانها را برای شان مهیا سازند.حتی  5June برابر به 15 جوزا را بنام روز جهانی محیط زیست نام گزاری نموده اند . چنانچه شاهد هستیم ارگانها و نهاد های دولتی از روش های متعدد برای تبلیغ و جا افتادن فرهنگ پاک نگهداشتن محیط برای شهروندان استفاده میکنند.از روزنه های متعدد مانند: رسانه ها , مساجد , چاپ بروشورها , چاپ بینرها و نصب آن در جاده ها , برگزاری محافل و تشویق و ترغیب شهروندان در پاک نگه داشتن محیط زیست , اقدامات مختلف پرسونل شاروالی با گذاشتن سطل های آشغال در سطح شهر و کار مکرر مسئولین بخش تنظیف شاروالی و.....


ما متاسفانه در سطح شهر شاهد چشم دید های دلخراشی هستیم که نشان دهنده پائین بودن سطح فرهنگ و کلتور مردم عزیزمان بوده که تا زمانیکه به واقعیت شهروندان شهر ما (شهرشان را خانه شان بدانند) آنگاه است که شاهد محیط سالم و عاری از کثافات را خواهیم داشت .هر گاه به واقعیت فوائد محیط سالم و پاک را بدانیم که با کاشت یک نهال و غرس یک درخت بر علاوه اینکه به زیبایی طبیعت میافزاییم به محیط خویش نیز نفس تازه خواهیم داد و با بوجود آمدن محیط سبز و سالم میتوان با امراض و نا خاصی ها مبارزه کرد .


به امید یک محیط سالم و عاری از میکروب ها و سرسبز .....


بیایید روز محیط زیست را جاودانه تجلیل کنیم........


 


اAbout the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160