بیاید زندگی را به کام خود بسازیم!!!

Posted on at


انسانها از زندگی کردن دراین دنیای فانی ایده های مختلفی دارند، و هر کدام زندگی را از دیدگاه خود تعریف و توجیه میکنند، بعضی ها از زندگی و زندگی کردن چنان تصوراتی دلخراش و زشتی دارند که شب و روز در تلاش آن هستند تا مال دنیا بدست بیاورند و برای خود غنیمت مادی ذخیره کنند. آن ها زندگی را فقط از جنبه مادیات فکر میکنند و چنین تصوری دارند که مادیات تمام سهولت ها،خوشی ها، عزت و آبرو، دانش، فهمیده گی و خلاقیتو غیره را برای آنها فراهم میسازد؛ افسوس که آن ها در خواب غفلت هستند و آنها هستند که از زندگی تصور بیجا و نامطلوب دارند و زندگی را بخاطر حرسی که دارند برای خود جهنم ساخته و هیچ وقت از زندگی خود راضی نیستند و همیشه ناشکری خداوند متعال را میکنند و آغشته به اعمال زشت خود هستند.اما هستند کسانی که از زندگی بهترین تصور را در ذهن خود دارند، چنین قشری از انسانها همیشه زندگی را از دیدگاه معنویات دیده و برای زندگی کردن خود اهدافی را مشخص کرده اند و اهداف آنها جز خدمت به مردم،جمع کردن غنیمت آخروی و کسب کردن رضایت خداوند چیزی دیگری نمیباشد. زندگی چنین افراد همیشه به کام آنها بوده و همیشه خوش به نظر میرسند چون به زندگی خود و چیزی که خداوند برای آنها عطا کرده است قناعت دارند.شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی هم جز اشخاصی هستند که همیشه به ابعاد معنوی زندگی ارزش قایل هستند و از امکاناتی که برای آنها فراهم است، قناعت کامل دارند و نهایت استفاده را کرده، زندگی خود را به کام خود میسازند و از آن لذت میبرند. شاگردان علی شیر نوایی از صنف فلم انکس که در مکتب آنها جریان دارد خوش به نظر میرسند و بی نهایت علاقه نشان میدهند آنها همه روزه به صنف خود حاضر هستند و با مشتاق کامل دروس خود را فرا میگیرند.در هفته ای که گذشت شاگردان این مکتب کاملا در فلم انکس ثبت نام شدن و تمام فلم انکس را با جزییات (انداختن مقالات در فلم انکس،تغییر زبان،ساختن گالری،پوست کردن مایکرو بلاگ، تغییرات آوردن به تمام تنظیمات فلم انکس،دعوت کردن دوستان از طریق ایمل های شان) و ساختن والیت در سایت بلاګ چین را آموزش دیدند.شاگردان مکتب علی شیر نوایی همیشه شاد هستند و زندگی خود را کاملا با شادمانی سپری میکنند. پس بیاید خود زندگی خود را به کام خود بسازیم و از زندگی کردن لذت ببریم. حرس مال، حسادت، بخل، کینه و غیره اعمال زشت را از خود دور کرده و صبوری، برده باری و مهربانی را پیشه زندگی خود نمایی تا که رضایت خداوند را کسب نمایم و خداوند هم در زندگی ما خیر و برکت را زیاد کرده و ما را شاد و پیروز گرداند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_postAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160