مصاحبه با بانو خاطره یوسفی ستاره جدید رسانه ها - بخش پنجم

Posted on at


دو شعر مورد علاقه من از رومی:


در انسان روح نهفته است آنرا جستجو کن. در کوه خزانه ای خفته است آنرا جستجو کن. اگر تو مانند یک عارف در جستجو ای بیرون را نگرد, درون را بگرد. 


من فکر میکنم که همه ما در یک گشت روحی قرار داریم. یکی از سفرهای جسمی من مرا به روستای در بلخ زادگاه رومی برد.


ویرانه هایش هنوز در آنجا قابل مشاهده است. در زمانه مولانا رومی, بلخ بزرگ یک مرکز باشکوه فرهنگ پارسی بوده است. من رومی را مانند یک شهروند افغانستان در روزگار باستان فارسی میدانم اما در واقعیت او مربوط به همه جهان است. رومی خودش وابستگی را رد کرده است.گوته از نویسنده گان مورد علاقه من در ادبیات غرب است. او خودش الهام گرفته از همزبان پارسی دیگر من حافظ شیرازی بوده است .سه صد سال پیش گوته شاعر قرن چهارده  حافظ را کشف کرد و تا جای با او ادامه داد که مجموعه شعری مشهور خود را بنام دیوان خاور و باختر (“West-Eastern Divan”)   را خلق کرد.


شعر و ادبیات به زندگی من رنگ میدهد. گوته دقیقا میدانست که شرق و غرب میتوانند اتفاق دیدگاه پیداکنند.طوریکه در دیوان شرق و غرب خویش مینویسد


 


 آن که خود را مي شناسد و دگر


نیلُ درمي یابد از این رهگذر


مشرق و مغرب جدا نتوان دگر


متاسفانه همه اینطور فکر نمیکنند. بطور مثال نویسنده مشهور بریتانیایی رودیارد کپلنگ Rudyard Kipling” مینویسند که خاور خاور است و باختر باختر و هرگز نمیتوانند به همدیگر برسند. البته که کپلنگ اشتباه میکرد و گوته, حافظ و رومی برحق اند.


ما همه انسانیم و بحیث انسان باید راه و روش زندگی همگانی را پیدا کنیم.خاور و باختر میتوانند به هم برسند طوریکه گوته و خیلی های دیگر گفتند و ما همه باید بخاطر صلح به آن جهت کار کنیم.فلم انکس: گفتگوی دلچسب و بسیار عالی ای است. ما میخواهیم که گفتگوی بعدی خود را در مورد صنعت فلم افغانستان, رسانه اجتماعی و توانمند سازی زنان در گفتگوی بعدی خود به بحث بگیریم.


 About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 270
160