علت مهاجرت های روستا های از قریه جات به شهر ها

Posted on at


روستاییان کی ها هستند ؟

و چگونه ضروریات خود را بر آورده میکنند؟

کسانیکه دریک قریه زنده گی میکنند .و بخاطر ضرور

یات  خانواده خود مشکلات را متقابل  میشوند . روستایی ها گفته میشوند

روستاییان غذای خود را چگونه بدست میاورند؟

بعضی از روستاییان سودا ندارند  .و بخاطر ضروریات خانواده  خود مصروف  دهقانی و کشت و کارمیشوند

 ویا در همان روستا کارگری میکنند  .کساینکه دهقان

ی میکنند

 

و غذای  خود را از همان طریق  بدست  میاورند

 و همین محصولات  را که از زمین بدست می آورد .

مقداری را خانواده شان استفاده میکنند و مقداری  را به شهرها میاورند  . وبه آن قمیت که باید  فروخته شود . 

نمیشود

و همین محصول را که این روستاهی  از قریه تا به شهر می آورد. بالایش گران تمام میشود . و مقداری  از محصول آن در راه  به اثر گرمی یا سردی از بین  میرود

و این نقص است  که خودش  باید متقابل شود . برای  رسیده گی به این کارها  باید دولت برای  این مشکلات  راه حل های را بسنجد و همین  جاست که این روستایی نمیتوانند

 

که مصارف خانواده  خود را حاصل کنند

همین جاست  که این روستایی  مجبور میشود  که به شهر بیآید. تا که مصارف خانوداه خود را بر آورده کنند

واین باعث میشود .که نفوس شهرها زیاد شود و باعث از دیاد میگردد . پس دولت در اینجا به مشکلاتی روبرو میشود

 

مثلا: باید برای  این روستایی مکان بود باش  به کار و غیره چیزها آماده کنند

نظر خود را بیشتر به افرادی که به روستا زنده گی میکنند بیاندازند و مشکلات شان را در نظر بگیرند و نگذارند که زیر بار زنده گی قرار بگیرند و در فقر و تنگدستی از بین بروند.

 

 

فرخنده عالمیار

 About the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160