دوران کودکی

Posted on at


بله دوران کودکی یکی از زیبا ترین دوران ها در تمام زندگی, که برگشت ناپذیر است و هیچ کس قدرش را نمی داند ولی وقتی که گذشت در حسرت آن زندگی می کنند در کل, دوران رویاهاست که چون باد می گذرد و هیچ کس هم آگاه نمیشود٬ در دوران کودکی رنگ زندگی انسان فرق می کند در کل میتوان گفت که در آن دوران, زندگی تصویر دیگری دارد که هر کس که در آن دوران قرار دارد, تمام اخلاق و عاداتش با بقیه فرق دارد و خواهان مهر و محبت بیشتری است و به آرامش و آسایش بیشتری ضرورت دارد.


و چگونگی رفتار با کودک در این دوران بر اخلاق کودک تاثیر بسزایی دارد که هر خانواده باید بدانند که با کودک شان چگونه رفتار نمایند تا باشد که در آینده طفل سالمی را به مردم و جامعه تقدیم نمایند و به داشتن آن طفل افتخار نمایند.ولی افسوس که اکثر کودکان در افغانستان از دوران کودکی شان لذت نمی برند زیرا دوران کودکی با دوران بالغی شان یکسان و در هر دو دوران باید چون بزرگان رفتار نمایند و چون آنان کار نمایند تا مصارف خانواده شان را تامین کنند و همین است که از تحصیل باز می مانند.


ولی در بقیه کشور ها کودکان با مهر و محبت والدین شان در آرامش و آسودگی به سر می برند و الی سن 18 سال فقط به تحصیل فکر می کنند تا باشد که در آینده باعث افتخار خود خانواده و کشور خود باشند.


من یک طفل افغان هستم که تا حال فرقی بین دوران کودکی و بزرگی را نمی دانم یعنی از زمانیکه از خانه بیرون می شوم تا به هدفم میرسم با هزاران مشکلات روبرو می شوم که باید با تمام آنها مقابله کنم و اینطور که پیداست تحقق رویا هایم در این کشور جنگ دیده غیر ممکن است.ومی توانم بگویم که من در کشوری زندگی می کنم که همه روزه با جنگ و حملات دشمنانش مقابله می کندو من در این کشور با صدای مین و انفجار بم ها از خواب بیدار میشوم و به هر کجا که میروم و به هر طرف که نگا می کنم انفجار مین ها و کشته شدن هزاران نفر را می بینم٬ دیگر چشمانم به دیدن خون بی گناهان عادت کرده و قلبمم هم به از دست دادن عزیزانم عادت کرده ولی بس است دیگر کدام بیگناه برای کشته شدن باقی مانده؟ دیگر این تحمل تا به کی؟ تا کی باید ما کودکان افغانستان با جنگ زندگی کنیم؟ تا کی باید مرگ عزیزان خود را تحمل کنیم؟


پس من منحیث یک کودک افغان آرزو دارم که بسان کودکان دیگر در صلح, آرامش و با محبت پدر و مادرم زندگی کنم و به راحتی بتوانم که به تحصیل خود ادامه دهم و به رویاهایی که در سر دارم دست یابم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_postAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160