درمانهای خانگی مفید

Posted on at


 


درمانهای خانگی مفید


برای بسیاری از بیماری ها درمانهای خانگی که در طی زمان کافی مورد آزمایش صورت گرفته شده خوبتر و بهتر از داروهای مدرن هستند. و این داروهای اغلب ارزان تر و مطمئن ترهستند به طور مثال، بسیاری از چای های گیاهی که در خانه برای درمان سرفه و سرما خورده گی به کار میرود مؤثر و بی دردسرتر از شربت های سینه و داروهای قوی هستند.همچنین پوست نارنج خشک شده که برای دل دردی مفید است ویا چای هایی که بسیاری ازمادران به نوزادان خود هنگام مبتلا شدن به اسهال میدهند مطمئن تر و مفید ترازهر داروی جدید هستند


اما برخی از بیماریها است که توسط داروهای جدید بهتر درمان میشود مانند: بیماریهای سل،آپاندیست، سرطان و غیره...بیماریهای شدید که باید هر چه سریعتر به وسیله داروهای جدید مداوا شوند. ونباید برای این بیماریها وقت خود را برای امتحان کردن داروهای خانگی تلف کنید چون گاهی مشکل است بتوان تشخیص داد که کدام داروهای خانگی مؤثر و کدام غیرمؤثرنیست ومطالعات دقیق بیشترمورد نیازاستغالباً اطمینان بخش است که بیماریهای شدید با داروهای جدید درصورت امکان با پیرویاز توصیه کارشناس بهداری درمان است پس لازم است از درمانهای خانگی در صورت اطمینان کامل به بی خطر بودن آن و شناخت دقیق روش مصرف آن استفادهAbout the author

160