برنامه فلم اگزمر, منابع تجدید پزیر برای تجارت و آموزش پایدار در افغانستان و آسیای مرکزی - بخش دوم

Posted on at


دختران آسیای میانه به فلم سازهای حرفه ای و کارشناسان رسانه اجتماعی انگیزه میدهند و برعکس. این دیدگاه تازه ای در این زمینه است و آیا این نخستین گام بسوی نسخه دیجیتالی صنعت فلم و هالیود است.


لنا واچوسکی و اندی واچوسکی کمک کارگردان و کمک نویسنده فلم شبکه در مورد چی میگویند؟


کسانی مانند شان هنکلن, ایرن گلفیدن, الهه محبوب و دیگر فلم سازهای فلم انکس برای واضح ساختن نکات بسیار ریز این برنامه,صنعت فلم و دیجیتال رسانه اجتماعی با دانش آموزان دختر افغانستان کار میکنند.


این ارتباط توسط تویت و دیگر نوع پیام های رسانه های اجتماعی مرتبط با هشتگ مانند    (برای بیان جهان فلم انکس,پخش و تمویل آنلاین فلم استفاده میشود) برای نشان دادن نسبت حرفه ای و آموزشی برنامه مرتبط با نرم افزار اگزمر استفاده میشود), و با بهتر است در فارسی #نظر شما  برای تشویق دانش آموزها برای ابراز دیدگاه و باز کردن فکر خود بر روی خلاقیت, استفاده میشود .مجموعه طوفان فکری فلم انکس در مورد روز جمعه را بررسی کنید.


به دیدگاه من برای ترغیب و بازرسی نتایج به یک ویبگاه دقیق مانند  و سی سا ضرورت است که دانش آموزها و فلم سازها بتوانند همدیگر را در جهت ایجاد موضوع های بهتر و بهتری تشویق کنند و موضوع های زیادتری را جمع آوری و به اشتراک بگذارند. این یک تلاش ثابت برای انکشاف, سرگرمی و آموزش است.آقای بز استون میگوید: خلاقیت=منابع تجدید پذیر. دقیقا به هدف!


این هفته مجموعه کاری ما در هرات افغانستان به رهبری خانم الهه محبوب نهمین صنف کامپیوتر را در مکتب میرمن حیاتی جاییکه سه هزار دانش آموز به درس مشغول اند, افتتاح کرد و آنها را به شبکه جهانی و جهان خلاقیت و ثبات پیوند داد. در جریان این هفته ویدیوهای ساخت و افتتاح اش را به اشتراک خواهیم گذاشت.
About the author

160