فلم انکس بحیث یک مجموعه تعاونی. فلم اجتماعی

Posted on at


امروز به تارنمای بنام کاوبرد تاسیس شده توسط جاناتان هاریسپیوستم. از زمانیکه آقای جاناتان سیستم جمع آوری خودکار دیدگاه های افراد را در هر ده ثانیه به اساس بلاگهای شانرا بنام  " ما احساس خوبی داریم تاسیس کرده من کار های او را همیشه تعقیب میکنم.


در صفحه تارنما میتوان صدها احساس متفاوت از غمگین تا خوشحال و از پیروز تا گناه کار را دید. زمانیکه روی این واژه ها کلیک میکنید موضوع های زیادی مانند من احساس خوبی ندارم, به علت مصرف زیاد سیترک اسیدحالم بد است. حالا هرچه این حاساسات باشند این واضع است که در لحظه که این احساس را میخوانیم کسی پشت هریک آنهاست. به همین اساس تارنما یک رابطه واقعی بین خواننده و ابرازکننده احساس ایجاد میکند.


این تارنما همچنین دارای خدمتات داستانگویی نیز میباشد. میتوان در آن عکس, شعر و داستان یافت که تعداد شان چندین صفحه را دربرمیگیرد.


داستانها در چندین بخش مانند اتاق خواب, عشق نخست, تابستان, سرگرمی و غیره تقسیم میشودند. به نوعی هاریس و دوستانش در تلاش ایجاد تارنمای مانند فیسبوک و تویتر بوده اند.


عضو تارنمای کاوبرد “بودن مثل اینست که کتابچه خاطرات دیگران را بخوانیدبدون اینکه آنها حساسیت نشان دهند. همچنین این تارنما به اعضای خود اجازه اشتراک گذاری داستانها را میدهد.
About the author

160