چگونه یک زنده گی آرام داشته باشیم؟

Posted on at


اگر آسایش معنای زندگی باشد پس ما هیچ وقت زندگی با معنای نخواهیم داشت.چون زندگی انسان همواره آکنده از رنج هاست. تلاش برای کسب آسایش در زندگی معای زنده بودن است. نه معنای زندگی کردن! ما باید زنده بمانیم تا بتوانیم زندگی کنیم.ما اغلب درباره ی معنای زندگی هم اندیشه ی مبهمی داریم و گاهه خیال می کنیم حس رضایت از زندگی یعنی همان معنی آن اما این طور نیست و حس رضایت هم باز هم میتواند ظاهر زندگی باشد این حس را از راه های مختلف (اخلاقی یا غیر اخلاقی )می توان به دست آورد .و کاملاهم فنا پذیر است .و باز وقتی به مرگ و از بین رفتن آن فکر کنیم احساس چوچی به ما دست می دهد.پاسخی که تا اینجای کار تا حدودی قانع است. این است که بودن ما در ارتبط با مردم را معنا می یابد. و حتی حس رضایت و خوشنودی دیگرن از ما گاه می تواند معنا زندگی باشد البته نه همیشه . برای برقرای ارتبط سالم و میفد با دیگران و درک مفاهیم مختلف کسب مهارت های درست و حرکت به سمت اهداف عالی باید سعی کنیم زندگی آرام داشته باشیم 


 


.


تمرین کنید در مقابل هر حرفی چند لحظه سکوت کنید و سپس پاسخ دهید. برای پیدا کردن بهترین پاسخ همیشه به خودتان فرصت بدهیدو این فرصت باید با توجه به اهمیت موضوع گفتگو یا حتی فردی که با او صحبت می کنید باشد. برای گفتکو های معمولی چند لحظه مکث به نظر کافی است. اما گاهی پیش می آید لازم است ساعت ها برای یافتن پاسخ مناسب و منطقی فکر کنید. در این حال بهتر است. با گفتن جملاتی که طرف مقابل ر ا برای یحث بیشتر تحریک نکند. به خاطر داشته باشید که ما مجبور به گفتن هر حرفی نیستیم و هیچ کس نباید بتواند ما را به گفتن حتی کلمه وادار کند. اولین و مهمترین پام این است : کلام سنجیده! پام های بعدی اولویت خاصی ندارند


  


 


.


و هر کدام را بنا به شرایط و در جای خود باید عملی کرد. هیچ گاه انتظار نداشته باشید. دیگران مطابق میل شما رفتار کنند. و همانطور که شما در حقیقت مطابق میل دیگری رفتار نمی کنید .پس همیشه به خانوداه و دوستانتان حق بدهید آنطور که خودشان صلاح می دانند یا دوست دارند عمل کنند. اینگونه آرام تر خواهید بود و تاپیر بیشتر روی آنها خواهید گذاشت .روی حرف خود پافشاری نکنید. شما هیچ وقت نمی توانید فکر خود را به زور به دیگری بخورانید. حتی به زور خوراندن گاهی باعث بالا آوردن می شود! و تمام زحمات برباد می رود شما نظر خود را به آرامی و با منطق بیان کنید و سریع از بحث خارج شوید اصلا کاری به این نداشته باشید


 


 


 About the author

160