طبیعت و آموزش پایدار

Posted on at


خدای متعال، خدایی که زمین و زمان را در مدت شش روز بناء کرد و آنگاه حضرت آدم وحوا را خلق کرد وبرای انکشاف نسل شان از آنها فرزندانی بوجود آورد وبعد از آن خدای متعال بر روی زمینی که برای شان خلق کرده بود با قدرت بیکرانش از چوب خشک میوه های رنگین واز زمین خشک سبزه رویاند ونامی برآن نهاد بنام طبیعت ...


برای اینکه چگونه طبیعت و محیط خویش را پاک نگهداریم٬ الله بی نیاز به وسیله پیامبرانش، قرآنکریم، احادیث و موجود زیبای بنام معلم را خلق کرد تا رهنمای های لازم را برای بشر بیاموزانند. نخست از ازهمه باید تعریفی از محیط زیست داشته باشیم.


محیط عبارت از مکانی است که مخلوقات به شکل گروهی یا فردی در آن زیست مینمایند.روز15 جوزا سال 1393 که مصادف با روز جهانی محیط زیست است٬طی همایش بزرگی در تالار قاضی امان الله خان گروپ سرورد و پرسونل زحمت کش بخش شاروالی لیسه گوهر شاد بیگم نیز در برگزاری این محفل سهم بارزی داشتند.


شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد در طی این هفته با نحوه راجستر شدن در بلاک چین آشنا گردیدند و چگونگی کار با آن را فرا گرفتند٬ اینکه چگونه حساب پولی شان را از فلم انکس به بلاک چین انتقال دهند.


همچنان شاگردان مقالات زیبای شان را تحت عناوین مختلف تحریر نمودند. و امروز پنجشنبه 4 / 6 2014 آخرین روز دوره دوم کورس فلم انکس در لیسه گوهرشاد بیگم بوده و شاگردان بعد از فراگیری دوره مکمل این کورس در طی دو ماه فارغ گردیدند وبعدازاین مقالات شان را در سایت به شکل صحیح میتوانند منتشر کنند.از روز شنبه مورخ 6 / 6 / 2014 دوره سوم این کورس ثبت نامش را آغاز می نماید.


شاگردان موفقانه این دو ماه را سپری نمودند با شوق و اشتیاق خاص مقالات شان را تحت عناوین مختلف در سایت های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_postAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160