ابزار جدید انکشافی رسانه اجتماعی برای فلم ها /فلم انکس

Posted on at


آیا هشتگها  طرح غالب رسانه های اجتماعی در سال 2013 اند؟


هفته گذشته ما در فلم انکس چند ساعت را در بحث روی هشتگ ها و چگونگی استفاده شان برای ایجاد ارتباط و گفتگو بین فلمسازها و دانش آموزان سراسر جهان سپری کردیم.


روز چهارشنبه فیس بوک شروع استفاده از هشتگها را در شبکه خود اعلان کرد.


هشتگها دارای قابلیت های کلیک کردن و جستجو اند.نکته جالب اینکه کاربران فیس بوک ماها پیش استفاده از هشتگها را شروع کرده بودند, رسم معمول که از تویتر به دیگر شبکه ها اجتماعی گسترش می یابد.


این تنها مورد نیست. کارگاه های سینمایی و کارگردانهای فلم  همچنین از هشتگها برای پخش تبلیغات شان در رسانه های اجتماعی استفاده میبرند.


تویتر حالا به مکان تبدیل شده است که علاقه مندان فلمها به بحث و گفتگو راجعب فلم ها مورد علاقه شان میپردازند و خلق امتیاز میکنند.


فلم اخراج آخرین مثال آنست.فلم کم هزینه اخراج ( The purge) که با بازیگری ایتان هاک)(Ethan Hawkچند هفته پیش وارد بازار شد به اساس هشتگ ذیل یک تمایل ناخواسته را ایجاد کرده است. #ifthepurgewashappeninginreallife


ظاهرا این فلم توسط کارگاه هنری(studio)  سازنده آن در تویتر گذاشته نشده است و نام آن بشکل معمولی فقط یک هشتگ با نام فلم نیست بلکه عبارت نام آن طوری انتخاب شده است که ایجاد گفتگو کند و مردم را در خود درگیر کند


. تصاویر و صحنه های تبلیغاتی فلم به ویگاه رسمی اش ارجاع داده میشوند تا علاقه مندان از آنجا کسب معلومات کنند.


 
About the author

160