سرزمین افغانستان

Posted on at


سر زمین افغانستان همانطوریکه از کوه های سر به قلک کشیده ، دریا های خروشان و دره های سبز ، وادی ها و جلگه های شاداب و خرم و جنگلات انبوه تشکیل شده است  به همان پیمانه اقوام گوناگونی را با زبان های مختلف و و رسم و رواج مخصوص به خود در بطن خویش جا داده است .زبان های معروفی که باشندگان افغانستان به آن سخن میگویند عبارت اند از :


1-      زبان دری :ولایات شمالی ، مرکزی ، غربی و کل شهر ای افغانستان ( به استثنای چند شهر در مشرقی و جنوبی ) به زبان دری سخن میگویند . از دیر زمان به این طرف زبان رسمی و اداری کشور بوده که با کمی اختلاف لهجه ای تقریبا اکثر مردم افغانستان می توانند با این زبان تکلم کنند و افهام و تفهیم نمایند .2-      زبان افغانی: این زبان اختصاص به اقوام افغان دارد که بیشتر در ولایات شرقی و جنوبی به آن سخن گفته میشود . بر خلاف زبان دری که به قوم و طایفه خاصی ارتباط ندارد به زبان افغانی جز افغانها کسی صحبت نمیکنند .3-      زبان ازبکی: در شمال کشور مورد تکلم ازبک ها قرار می گیرد گذشته از سه زبان معروف که در بالا نام بردیم زبان های محلی و نیمه معروف دیگر هم از قبیل ترکمنی ، نورستانی ، بلوچی ، عربی ، فیروز کوهی و ...  مورد استعمال باشندگان افغانستان قرار میگیرد .


Writter: Marzia SaeedAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160