رفتن انتخابات به دور دوم

Posted on at


برای بهتر شدن یک جامعه یا یک کشور ضرور است که انتخابات در آن کشور برگزار گردد. که این انتخابات در کشور ما افغانستان نیز صورت می گیرد.


در انتخاباتی که در 16 حمل سال 1393 در افغانستان برپا شد، فیصدی زیادی از مردم با علاقه مندی بسیار در این پروسه ئ عظیم و سر نوشت ساز اشتراک کرده بودند تا اینده ئ جدیدی را برای ایشان رقم بزنند، اما متاسفانه به وجود آن همه تجهیزات و مصارف و اماده گیری ها و برقراری امنیت در سر تا سر کشور و حوزه های انتخاباتی این انتخابات به نتیجه نرسید و یا بهتر اینکه به موفقیت نرسید و نتوانست تا کاندیدای پیروزی داشته و رئیس جمهور جدید مان را معرفی سازد.به این منظور انتخابات به دور دوم رفت مه البته به همراه دو کاندیدایی که بلند ترین ارای مردم را کسب کرده بودند:داکتر عبدالله و داکتر اشرف غنی احمد زی. در این دور مطمئن هستم که فیصدی زیادی از مردم اشتراک می کنند تا کار نیمه ئ خود را مکمل سازند و رهبر مورد نظر خویش را بر کرسی ریاست دولت بنشانند وشاید کسی را انتخاب نمایند که اهداف خوب و راه های بهتری برای ترقی افغانستان دارند.ولی رفتن انتخابات به دور دوم باعث به میان امدن رقابت سرسختانه و شدیدی میان دو کاندید باقی مانده شده است،مصارف و سرملیه گذاری بسیار هنگفت، بیکاری بسیار مردم به خاطر خوابیده گی اوضاع بازار و حتی ایجاد تنش و کشمکش ها میان حامیان و دوستداران این شخصیت های برجسته گردیده است.بسیاری از مردم نگران هستند و ترس دوباره رفتن پای صندوق رای را دارند و می اندیشند که شاید این دور هم مثل دور اول نتیجه ندهد و ارزش این ریسک را ندارد.


ولی برای دستیابی به صلح٬ ارامی و پیشرفت باید جان فدایی کرد،برای ساختن اینده ای بهتر باید گذشت و ایستاده گی کرد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


عاقله ولی زادهAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160