مصاحبه با خاطره یوسفی: انقلاب رسانه ای افغانستان با تلویزیون اتفاق خواهد افتاد - بخش دوم

Posted on at


خاطره: کاملا درست است آقای ادوارد. من هم واقعا از مصاحبه گذشته خود لذت بردم. بحیث یک خبرنگار و یک مجری برنامه دوست دارم که صحبت کنم و صحبت کردن یک مهارت ضروری است.


اما من شنیدم که شما امریکایی ها هم یک زبانزد دارید بدین مفهوم که " صحبت فقط صحبت است, پیش از اینکه با عمل همراه باشد." امروز من میخواهم راجعب عمل صحبت کنم. فلم انکس: درست میگویید. من مربیی فوتبال داشتم که همیشه این حرف را تکرار میکرد. خوب بیایید که ادامه دهید. چگونه فلم, انترنت و رسانه اجتماعی زندگی زنها و جوانها را در افغانستان  متحول میکند؟


خاطره: اثر گذاری رسانه در جامعه افغانستان مثل هرجامعه دیگری بسیار زیاد مشهود است. مهم است تا اینکه جامعه را شناخت چون رسانه در متن جامعه رشد میکند و مسولیت دارد که صدای مردم را منعکس کند.


در جامعه افغانستان سینما, تلویزیون, و بصورت قابل رشدی انترنت اشکال قدرتمند رسانه های همگانی را میسازند.زنهای باهوش و بانیرو مانند همکار شما در فلم انکس خانم رویا محبوب ثابت کرده اند که رسانه اجتماعی میتواند با ایجاد روشهای جدید آموزش و پرورش تاثیرگذار باشد.


به همین دلیل مجله تایمز خانم محبوب را از جمله 100 شخص تاثیرگذار جهان در سال 2013 انتخاب کرد.


با برنامه تلویزیونی که من در افغانستان داشتم توانستم بر خانواده های زیادی تاثیرگذاری مثبت داشته باشم. ما توانستیم که موضوع های اجتماعی بویژه مرتبط با زنها و دختران را طوری مطرح کنیم که مردم با آنها ارتباط برقرار کنند و از آنها بیاموزند.من یک خبرنگار و در عین حال یک فعال حقوف زن نیز میباشم. من بلند کردن صدای اکثریت خاموش جامعه را مسوولیت خود میدانم.


فلم و تلویزیون همچنین میتواند باعث انکشاف صلح گردد.من از هنرمندان انگلیسی هریک جود لا (Jude Law)  و جریمی گیلی (Jeremy Gilley)  کسانیکه من برنامه یک روز برای صلح و برنامه آتش بس جهانی را با آنها پشتیبانی کردم, سپاسگذاری میکنیم.About the author

160