راه های مواصلاتی در افغانستان

Posted on at


 


با در نظرداشت موقعیت جغرافیایی افغانستان از زمانهای گذشته تا حال در تامین روابط بین شرق و غرب ،شمال وجنوب حایز اهمیت بوده.و از یک طرف زیربنایی اقتصادی هر کشور وابسته به شرایط مواصلاتی آن کشور میباشد.مواصلات متواند از نگاه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وحتی خدماتی حایز اهمیت باشد


.


افغانستان که یک کشور کوهستانی بوده واز نگاه دیگر از سه طرف محاط به خشکه میباشد.از این لحاظ یکی از ضرورت مهم و اساسی برای بهتر شدن اقتصاد، ترمیم راه های مواصلاتی میباشد.با ترمیم این راه ها سطح زنده گی مردم بالا رفته و بسیاری از مشکلات آنها را رفع میکند


.


افغانستان یک کشور رو به انکشاف یافته میباشد و با شرایط طبیعی واجتماعی که دارد از همه مهمتر ترمیم راه مواصلات میباشد.در چند دهه جنگی که در افغانستان بوده تمام راه هایی که کم و پیش خوب شده بود بخاطر جنگهای پی در پی از بین برده شد.و ضرورت به بازسازی دوباره دارد. کلیه ضروریات اقتصادی (زراعتی،صنعتی، وتجارتی)،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی بدون انکشاف وترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست


.


در کشور های پیشرفته بخاطر راه مواصلاتی خوبی که دارند مردم آنها در آسایش زنده گی کرده و ازکسب و کار و فرهنگ بهتری برخوردارند.بنأ در افغانستان هم ترمیم راه های مواصلاتی یکی از ضروریات اولیه برای مردم میباشد


.About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160