چگونه میتوانیم محبوب شویم؟؟

Posted on at


انسانیت و اخلاق از عناصر عمده ی محبوب شدن یک شخص میباشد,انسانیت عبارت از مسئولیت پذیری در مقابل خانواده و افراد جامعه میباشد.زمانی که مسئولیت پذیر باشیم ارتقای انسانیت یک شخص بالا میرود.انسانیت یک شخص در یک جامعه باعث زیبا جلوه دادن,محبوب شدن و بالا رفتن مقامش میگردد.


یک شخص زمانی که از یک خانواده وارد اجتماع میشود,نماینده ی همان خانواده میباشد و اخلاقش نماینده ی تربیت همان خانواده میباشد و این را خاطر نشان میسازد که آن خانواده از کدام سطح دانش و آگاهی برخوردار اند.انسان ها در دنیا همدیگر را از روی اخلاق و انسانیت تشخیص میدهند.یک شخص که این دو عنصر عمده را در وجود خود دارد تازه ترین و خوشبوترین گل باغ هستی خواهد بود.یک شخص زمانی که در مقابل افراد جامعه از اخلاق نیکو کار بگیرد همواره در جامعه طرفداران و پشتیبانان زیادی میابد و همواره رفتار نیک او وی را در جامعه محبوب میسازد.این حرف و جمله حال دیگر واضح گردیده است که انسان با رفتار خود میتواند دیگران را به خود جذب نماید.با رفتار نیک دوستان نیکو میابد و برعکس آن با داشتن دوستانی بد و غیر اهل طرفدارانی غیر اهل خواهد یافت.


این حرف دست خودمان است که چگونه دیگران را به خود جذب نماییم گاهی با رفتار تند و غیر ممکن خویش دوستان خود را میرنجانیم و با ناراحت شدن آنان خودمان پس از اندک مدت کوتاهی ناراحت میشویم و از کرده ی خود پشیمان.خداوند انسان را اشرف مخلوقات افرید و تمام برتری ها را در وجود ادمی بخشید تا نسبت به دیگر مخلوقات برتر باشد در وجود ادمی اندیشه افرید و با همان اندیشه ی خود انسان باید در جستجوی بهترین ها باشد.پس بیاییم با هم دست به دست هم داده و مهره های زنجیر انسانیت و خلق نیکو را در بین افراد جامعه زیادتر بسازیم تا که زنجیر انسانیت و خلق نیکو توان و مقاومت را در مقابل ظلم و ستم قوی میسازد پس باهم بیرق خلق نیکو و انسانیت را در کشور خود بلند کنیم تا به دیگر ممالک اشکار گردد.


اخلاق نیکو تهداب اساسی و اصلی انسانیت میباشد,ولی ظلم و ستم دور از انسانیت میباشد.همانا انسانیت انسان را مانند هفت رنگ رنگین کمان در آسمان نیلگون جلوه نما میکند و مورد تمجید و تحسین همه گان قرار میگیرد.با انسانیت میتوان تاریکی ها زنده گی را روشن ساخت و پیچ و خم ها و ناهمواری های زنده گی را هموار ساخت.پس اگر میخواهیم قهرمان عبور از این ناهمواری ها در زنده گی پر ماجرای خویش باشیم باید اخلاقی نیکو داشته باشیم تا در زمان سختی ها و مشکلات پشتی بانان خوبی داشته باشیم کسانی که در کنارمان دوشا دوش می ایستند و برای حل مشکلمان از هر گونه تلاشی دریغ نمی نمایند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post  About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 923
160