باران و نقش آن در شکوفایی اقتصادی

Posted on at


بارندگی های اخیر در افغانستان نوید تازه ای برای مردم افغانستان است که سال جدید خویش را با سرسبزی،شادابی طبیعت زیبا آغاز کرد.و همچنن این بارندگی باعث پیشرفت اقتصاد کشور ما شده است. در طول سالها گذشته در کشور ما خشکسالی های وجود داشت.نبود آب کافی را تجربه کردند.و شرایطی دشواری را در عرصه های مختلف بوجود آورد.با اینحال امروز ما دارای افغانستان عالی، پیشرفته و مجهز به امکانات رفاعی و آسایشی بهره مندند و کوشش می ورزند تا راههای بهتر شدن وضعیت اقتصادی خود را در بستر زمان انکشاف و توسعه دهند. این بارندگی ها و نعمت الهی سبب می گردد تا چرخه های اقتصادی کشور رشد کند.فایده دیگر آن برای زراعت و مالداری می باشد. اما در این اواخر این بارندگی باعث ضربات زیادی در ولایت های افغانستان شد، خصوصن در ولایت بامیان، هرات و کابل که باعث سیلاب آمدن شد، زیادتر خانه های آنها را آب از بین بردند. باران یکی  از نعمت ها خداوند می باشد که برای ما  که باعث اتفاقات زیادی در این اواخر گردیده است. هم باعث نفع انسان می باشد و هم باعث ضرر انسان می شود. باعث نفع انسان این است که در محیط زیست مثل رشد کردن درختان، رشد کردن درختان مثمر و غیر مثنر، و همچنن درختان مثمر باعث رشد اقتصاد مردم می شود. باعث ضرر انسان این است که سرازیر شدن سلب ها در خانه های مردم می شود و همچنن این سرازیر شدن در خانه ها صدمه زیادی در اقتصاد فامیل میرساند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post 


فرشتهAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160