مصاحبه با خاطره یوسفی: انقلاب رسانه ای افغانستان با تلویزیون اتفاق خواهد افتاد - بخش ششم

Posted on at


رسانه اجتماعی, فن آوری گوشی همراه, فلم و تلویزیون ما را در عبور از سدهای داخلی و جهانی کمک میکند و اجازه میدهد تا با سرتاسر جهان در ارتباط باشیم و افق فکری خود را گسترش دهیم.


این ابزارهای فن آوری اقلبا توسط جوانها استفاده میشود. با این ابزارها میتوان بین جوانان بانیرو در داخل افغانستان و جوانان تحصیل کرده در خارج از کشور تبادل دیگاه و اطلاعات کرد.ما ضرورت به گسترش دیدگاهای جدید داریم. ما ضرورت به آزاد اندیشان جدیدی داریم: آزاد اندیشان رنسانس افغانستان. ما به افراد جدیدی مانندامان الله خان ضرورت داریم.


ما به مایکالانگیلوهای تازه ای, جین جاکویس روسیوهای تازه ای و گالیلیو گالیلیی های تازه ای ضرورت داریم. دقیقا مانند اروپا, این رهبران اندیشمند مبارزه در مقابل فقر, بی عدالتی, فساد و دهشت افگنی را رهبری خواهند کرد و کمک خواهند کرد تا در جامعه اصلاحات و روشنفکری حاکم گردد. فقط انقلاب فکری ما میتواند در جامعه صلح و ثبات را به ارمغان بیاورد.


به گواه تاریخ این روند زمانبر است پس حالا باید شروع کرد, هیچ زمانی برای هدر دادن نیست و من میخوهم که درخط نخست باشم.About the author

arsalanrostami

arsalan rostami is from Afghanistan, who is living in Herat city. he is student and interested in social media

Subscribe 0
160