فیلم انکس با طرح ایتالیایی شکل و ظاهر تازه به خود میگیرد

Posted on at


کارمندان سابقه دارتر فلم انکس ممکن است متوجه طرح جدید تارنما در هفته های اخیر شده باشند. در سازمان یک بازرسی بنیادی صورت گرفت و شکل و ساختار تازه ای به آن انتخاب شد.

و همچنین برای کمک بهتر کاربران درجهت مرور محتویات تارنما تغیرات اساسی در ساختار صفحه نخست آن رونما گردیده است.

کاربران میتوانند به روشهای زیادی در فلم انکس سیر کنند. نوار بالایی صفحه, امکان تماشای فلم, معلومات گرفتن راجعب شبکه های تلویزیونی انترنتی( Web TV)  و یا  امکان بررسی تمام مجموعه را برای شان فراهم میکند.

در گزینه فلم ( Movies Tab)  شما میتوانید فلم, رویدادهای جاری و یا رویدادهای ورزشی را تماشا کنید.

بخش ورزشی دارای فلم های مانند  مسابقات قهرمانی مدال طلای  جودو 2012 (2012 NYAC Judo Gold Medal Championship) می باشد, در حالیکه میتوان در بخش رویدادهای جاری شاهد فلم های از منابع متفاوتی مانند ناتو بود.

در زیرمجموعه فلمها که به بخش های متفاوت تقسیم شده است, گزیده از موضوع های کاربران برجسته ویبگاه وجود دارد که اشخاص متفاوت از فرانسسکو رولی موسس سازمان شروع تا فرشته فروغ و دیگران را در بر میگیرد.

بروز رسانی ویبگاه فلم انکس بلاگ های تازه نوشته شده و فلم های تازه بارگذاری شده را در برمیگیرد و به کاربران امکان در تماس ماندن با تمام چیزهای تازه در سرتاسر ویبگاه را میدهد.

%MCEPASTEBIN%About the author

160