سیستم عامل (ویندوز)

Posted on at


(ویندوز)


تعریف: عبارت از یک سیستم عامل بوده بوده که بدون آن به کامپیوتر دسترسی نمیتوان داشت که تمام برنامه های جانبی کامپیوتر در محیط ویندوز قابل اجراه میباشد و بدون ویندوز دستزسی به کامپبوتر غیر ممکن است.ویندوز را شرکت آمریکایی بعد از برنامه ساخت .که این ویندوز ها مدل های مختلف دارند عبارتند از:XP,  Vista,Sarver, Win 8,Win 7 . . . . . . . . . . . . . .


 


 


ویندوز یک سافت ویر است که هر کامپیوتر به آن نیاز دارد . ویندوز تمام فعالیت های سافت ویر و آرد ویر راکنترل و هدایت میکند .وظایف مهم سیستم عامل :


 ۱- مدریت هاردویر: یعنی تمام هاردویر های کامپیوتر را اداره میکند و هارد ویر های که کنترل می کند عبارتند از : حافظه اصلی و حافظه کمکی ،بخش های ورودی و خروجی و غیره....


 ۲- تنظیم و مدریت فایل ها : یعنی انتقال ، حذف، پیدا نمودن و یا هم یک فایل جدید ایجاد نمودن بر عهده ویندوز است.


۳- ایجاد رابطه بین استعمال کننده و کامپیوتر : ایجاد رابطه گرافیکی بین استعمال کننده و کامپیوتر یکی دیگر از وظایف سیستم عامل میباشد


۴- اجرای پروگرام برای استعمال: یعنی این که تمام برانم بر روری ویندوز اجراه میشود و بدون سیستم عامل قابل اجراء نیستند مثلا : اگر ما خواسته باشیم یک تصویر را چاپ کنیم نیاز به پرینتر است در غیر این صورت سیستم عامل این کار را انجام داده نمیتواند. 
About the author

160