مصاحبه با استاد جمیله سروری ,مدرس مضمون شرعیات

Posted on at


استاد جمیله سروری

وی در یک فامیل روشن فکر و اهل علم در ولایت کابل به دنیا آمده و در دوران جنگ های خانمان سوز و نداشتن محل بود و باش و ایجاد وحلات جنگ و نبود امکانات صحی به کشور پاکستان مهاجر شدند .

وی در مورد تحصیلات خویش میگوید که رشته علوم دینی را در پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل خانده است.استاد جمیله در زندگی خویش میخواهد که در یک فضای صلح آمیز باشد و در کشور صلح و آرامش برقرار باشد تا بتواند بدون کدام فشار اجتماعی و فامیلی زندگی خوبی را سپری نماید

.

وی میگوید بخاطری وظیفه معلمی را اختیار کرده ام تا بتوانم اولاد وطن را با اندوخته های خویش رهنمایی درست نموده باشم و نیز باید گفت که معلمی یک وظیفه مقدس است.

استاد میگوید بنظر من شرایط مطالعه و تدریس برای خانم ها در کابل خوب است اما در بعضی ولایات دشوار به نظر میرسد .

آیا دولت برای آینده نسل جوان و خواسته های شان اقدامی نموده است؟

بلی تا حد امکان دولت برای نسل جوان و برآورده شدن خواسته های شان گام های خوب برداشته و با به میان آمدن ثبات سیاسی در کشور بهتر تر خواد شد

استاد در پهلوی این که یک معلم خوب و وظیفه شناس است در مینه آشپزی, بافت, برسی به امور منزل و امثال آن مهارت دارد.

وی میگوید به خاطر مصروفیت های زیادی که رد معلمی دارد با سایت های اینترنیتی مانند فیسبوک, تویتر و غیره در ارتباط نیست.

ویاز کشور های خارجی زیادتر علاقه مند به کشور عربستان سعودی است داشته باشد بخاطر ادای مراسم حج.و همچنان استاد جمیله علاقه خاصی به نویسندگی دارد البته در ایام فراغت از مسلک خویش.

از اهداف مهم خانم سروری در زندگی تربیه اولاد سالم و تقدیم آن به جامعه و رشد زندگی شبا روزی ام با فامیل است.

هر انسان از دولت خواست های مهمی دارد و استاد میگوید خواست من از دولت اینست که در هر گوشه و کنار کشور ایجاد مکاتب, پوهنځی ها و میدان های ورزشی برای جوانان که آینده ساز وطن هستند تا باشد بیسوادی بکلی از وطن نابود گردد و ی میگوید من اطمینان دارم که بسیار زود بی سوادی به صورت مکمل از وطن نابود و کشور ما از این حالت فقر نجات یابد زیرا بی سوادی بد بختی است

.

وی میگوید من یک معلم هستم و میخواهم از این راه باعث خدمت به وطن و اولاد وطن شوم و همیشه به نزدیکان و خویشاوندان و همسایه ها توجه دارم و ایشان را به سواد آموزی تشویق مینمایم و تا حد امکان خارج از مکتب نیز در قسمت تدریس علوم دینی در اجتماع همکار بوده ام و خواهم بود.

استاد نظر خود را در مورد ایجاد پروژه ها میگوید که ایجاد پروژه ها در وطن خوب است زیرا افغانستان یک کشور جنگ زده است امید است که دولت با سعی و تلاش توجه دولت های خارجی را جهت باز سازی جلب نماید

وامن انکس.About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160