مادر

Posted on at


مادر زیبا ترین کلامیست که زبان با گفتن آن گویا گوش با شنیدن آن شنوا قلب با احساس کردن آن پراز مهر ومحبت میشود مادر پر بها ترین پر ارزش ترین موجود روی زمین است .مادر آن موجود الهی است که با قلب مهربانش با دل پاکش بادستان ظریفش پر ورش گر اولاد میباشد .تعاریف زیادی برای مادر است که بگوییم.خلاص شدنی نیست اما مهم تر از تعریف کردن در زبان اطاعت کردن از مادر در کردار میباشد درست است که ما وقتی کلمه مادر در میان می آید پر احساس شده و تعریف ها را قطار میکنیم اما  طوری که در بالا هم اشاره شد اطاعت کردن و انجام دادن از اوامر مادر بهتر از این تعریف های زبانی میباشدمادر هر حرفی که  میزند باکلمه (نه ) نه شروع و نه ختم شود تنها کلمه مادر در مقابل مادر چشم باید باشد . اما در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنیم خداوند (ج) میفرماید که اطاعت از والدین در صورتی ضروری و لازم است که تحت جوکات شرعیت اسلام و خلاف   مبانی دین اسلام نباشد درست است مادر هیچ گاه بدی اولاد خودرا   نمی خواهد اما بعضی وقت ها در بعضی مراحل انسان دچار اشتباه میشود پس باید آن اوامر مادر را بجا کنیم که مطابق شرعیت دین مقدس اسلام باشدهر گاه ما چشم عمق به طرف مادر نگاه کنیم محبت   بی کرانش را احساس کرده وپیشمانی در مقابل تمام کارهای خلاف اخلاقی را که باید انجام نمیدادیم ودر هیچ وجه بی احترامی اشرا نمیکردیم تمام مغز مارا فرا گرفته واین همان لحظه یی است که پیشمانی سودی ندارد قدر مادر را دانستن کار مشکلی نیست اما ما اولادها این کار بسا آسان را مانند کوه شکستن برخود مشکل میکنیم فکر میکنیم خوشنودی مادر بسیار مشکل است وباید تمام وقت زندگی خودرا صرف بدست اوردن دل مادر کرد هر چند که تمام وقت ما از مادر است اما رضایت مادر تمام وقت مارا نمیخواهد بلکه همان لحظه های که در زندگی ما عادی حسابش میکنیم همان لحظه های بیست اوردن دل مادر است همین اطاعت از مادر انجامک دادن کارهای مادر احساس کردن درد مادر احترام گذاشتن به مادر همه اینها مایه خوشنودی مادر میشودبعضی از اولادها تنها وتنها یادی که از مادر بکنن همین روزهای مادر است متباقی روزها را که فکر چی حتی تصور فکر کردن درباره مادر هم نمیکنن ولی همهمان روز مادر را هم بابوسیدن دست مادر که شب وروز زحمت میکشد ودادن یک دسته گل خوشحالش نمیکنن اما الحمدلله اولادهای هم در جامعه اسلامی وغیر اسلامی وجود دارن که تن شان فدای مادر شان وجود شان آرامش بخش مادر است ووجود این فرزندان برای مادرانشان مایه افتخار استخلاصه در آخر میخواهم مادرانیتان را گرامی بدارید احظه لحظه زندگی خودرا باوجودمادر خود سپری کنید احترامش را تا بالاترین حد امکان داشته باشید تا باشد خداوند از شما راضی وبدست اورید کامیابی دنیا واخرت 


 


 


 


sanaz seratAbout the author

160