تشکر آقای رئیس جمهور کرزی

Posted on at


تشکرآقای رئیس جمهور کرزیآقای کرزی تشکر به خاطر تمام زحمات بیشمار و مخلصانه ی شما نسبت به افغانستان. تشکر از دلسوزی و پشتکار شما و از تلاش های بیشمار شما به خاطر ایجاد امنیت و پیشرفت افغانستان . درک میکنم که شما به خاطر ایجاد امنیت چه کارها که نکردید ، شما سعی کردید که طالبان را برادر بخوانید تا شاید بتوانید آنها را به میز مذاکره بکشانید و آنها را به صلح و ثبات دعوت کنید ؛ با اینکه این ایده ی شما کامل و کار ساز نبود اما توانست مقدار چشم گیری از افراد گمراه شده را به آغوش کشور باز گرداند .من دیدم که این گفته ی شما را چگونه و بدون درک حقیقت به تمسخر گرفتند ، که البته آنها نیز تقصیری ندارند چراکه از طالبان هیچ دلخوشی ندارند ؛ شما بهتر آگاهی دارید که طالبان چگونه بر جوانان ما ظلم روا داشتند و آنها را بی رحمانه سر می بریدند


.


آقای کرزی از شما نهایت سپاس گذارم که افغانستان را از بی سرنوشتی و بی هویتی نجات دادید ، زمانی بود که کسی کشوری به اسم افغانستان راحتی به اندازه ی نقطه کوری در ذهنش نمی شناخت اما شما توانستید افغانستان را در ذهن ها زنده بسازید طوری که حالا اگر از هر کسی در هر جایی بپرسی افغانستان را می شناسی خواهد گفت بله من آن را میشناسم . و این شاید بسیار عادی به نظر برسد اما این حرف کوچکی نیست که از هیچ به یک هویت برسی و به خاطر داشتن تیم قهرمان فوتبال ، کرکت و تکواندو قهرمان شناخته شویم .افغانستان از لحاظ داشتن زعفران نابی که دارد در کشور های خارجی شهرت بخصوصی پیدا کرده است و این به خاطر توجه هرچند کم اما کار ساز شما بوده است


.


و در کنار این همه زیبایی و خوبی یک زشتی بزرگ هم وجود دارد و آن کشت کوکنار فراوان در اطراف شهرها و دهات افغانستان است که افغانستان را بی نهایت مشهور ساخته است تا جایی که لقب اولین کشور و بزرگترین کشور کشت کوکنار به آن داده شده است .با اینکه ما هنوز این لقب را حفظ کرده ایم اما دیگر چاره ای برای رفع این مشکل وجود ندارد مگر اینکه برای تمام اشخاص در هر عرصه ای کار مناسب ایجاد شود . مردم ما مسلمان هستند و مشخصا راضی به انجام کار های حرام نیستند ودلهای آنها آماده ی قبول کردن اشتباهشان است و اگر مقدار بیشتری به آنها توجه شود هیچ کدام از آنها به کشت کوکنا رو نخواهند آورد


.


حالا زمان استراحت شما فرا رسیده است تا که بتوانید خسته گی این 12 سال ریاست جمهوری را از تن خود بیرون کنید و به کار های خود در طی این زمان فکر کنید و راه های اساسی دیگری را به رئیس جمهوران آینده پیشنهاد کنید چراکه شما در طی این 12 سال حتما به راه کارهای فراوانی رسیده اید و راه های غلط را تشخیص داده اید وحالا می توانید یک راه نما و یاور بسیار خوب برای رئیس جمهور جدید باشید . باز و بسیار زیاد از شما متشکرم برای صداقت شما و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت در تمام عرصه ها را دارم. About the author

160