بانوان انکس و رسانه های اجتماعی

Posted on at


با گذراندن این هفته ئ تعلیمی مان بانوان جوان و یا بهتر باگران جوان با رسانه های اجتماعی اشنا شدند وچه بهتر است که سخن را اینبار از همین رسانه های اجتماعی اغاز نماییم.آری! رسانه های اجتماعی٬ رسانه هایی که ان سوی دیگر زندگی را برایمان نمایان و دست یابی به ان را بدون متحمل شدن هیچ رنج و مشقتی بر ما اسان ساختند.انسان ها به راحتی می توانند از درون خانه های خویش در محیط های مجازی حضور یابند و هر لحظه در مکانی که دوست دارند وارزویش را دارند باشند، بدون گذشتن از هیچ گونه تلاشی و ممنوعیت ودیواری ابراز وجود کنند و اظهار نظر نمایند،با اشخاصی که پشت هفت خان رستم اند مقابل شوند و سخن زنند، ایده و توانمندی و فهم ایشان را بر دیگران اشکارا و در بارور سازی اش گامی ارزنده بردارند. در اجتماعات قدم گذارند و وجیبه ئ یک موجود اجتماعی را به جای اورند از ندانسته ها و پوشیده ها و پنهان کاری ها اگاه شوند و هزاران نکته ئ دیگر به شرطی که درست وبا اگاهی و در نظر داشتن حق و حقوق خود و دیگران و حقایق باشد و مثبت استفاده گردد.بانوان انکس در مکتب ملکه جلالی در این هفته با رسانه های اجتماعی اشنا و در انها صاحب حساب شدند. از ان جمله همه ئ بانوان از طریق حساب ملکه جلالی در فیلم انکسثبت نام شدند و دیگر چیزی در این رسانه باقی نمانده که ایشان ان را نفهمند٬ از مقاله اندازی گرفته تا حساب پول و به اشتراک گذاری . با رسانه اجتماعی تویتر و گوگل پلس اشنا و در آن برای خود حساب ساختند و کار با ان را فرا گرفتند. دیگر اینان به راحتی می توانند در فیلم انکس مقاله بیندازند و در این شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و فعالیت مثمر نمایند تا با انچه که در نخستین روزها اوازه اش را شنیده بودند به راستی درگیر شوند و از بهره هایش مستفیذ گردند؛البته در این هفته بانوانی چون: ازیتا٬ نجیبه  و ساغر زیباتر از دیگران مقالاتی را به رشته ئ تحریر در اوردند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160