مادر

Posted on at


 

مادر ای چراغ زندگیم

مادر ای خورشید عمرم

ای که می درخشد با بودنت زندگیم

بی تو بوی عشق ندارد زندگیم

هزاران یاس و لاله فدایت

جانم نثار خاک پایت

 

اگر فرصت دهد عمر برایم

میکنم جانم فدای خاک راهت

بشنو از من نوائی عشق ای مادر!

نوائی محبت بی پایانم, ای مادر!

یک لحظه بی تو ندارم قرار

سالها را از عمرت فدا کردی به پایم

نیاوردی یک لحظه تو به رویم

نکن مادر مرا تو ترک در این دنیا

 چون ندارم تاب و تب دوریت را

نیافتتد یک لحظه هم نام زیبایت از زبانم

خداوندا هزاران سال عمر ده تو مادرم را

نیاور روزی افتاده در گوشه ای بکشم غم فراقش را

خدایا! ای خدای مهربانم

بشنو صدایم را که از حنجره تاریکم دلم می براید

این خسته دل را که سالها کشیده رنج دوری

می سپارم مادرم را برای تو

!About the author

bhnamali

i am afghan. i am from Afghanistan in the herat city.
i am student in the amir ali Sher naway school.

Subscribe 0
160