قدرت خداوند "ج"

Posted on at


خداوند لایزال باری دگر گوشه از قدرت و توانایی و علمش را بر بنده گان ناچیزش نمایان ساخت،دقیقا در همین هفته در همین روزها، معجزه ای دیگر و ایتی دیگر از خالق و افریدگارمان.


در روز شمار این هفته دریکی از شهرهای هم پیکران مان در همین نزدیکی، ولایت جلال اباد در کشور خودمان،دختری بعد از ختم دوره ئ قران شریف در یک و نیم ماه دقیقا درشبی که خوانش قران را به اتمام رسانده بود؛ صبح گاهان هنگام بیداری خورشید بر بدنش سوزشی احساس می نماید و ان گاه معجزه ای از معجزات خداوند بر دیده گان عاجزمان هویدا گشت، بر صورت و دستان و حتی روی پاهای ان دختر نام مبارک پروردگار و رسول معظم مان با خطی سرخ رنگ قلم خورده بود. اشک شوق و هراس و دگرگونی بر چهره ئ ان دختر و بیننده گان سرازیر گشته بود.دلیل و برهانی است بر بیداری دوباره مان، تا از این از خود بی خبری به در اییم، تا اندکی بزرگتر بی اندیشیم، تا از سر و احوالی که کاملا درگیر این زمانه ساختیم کمی به در اییم واز غفلت دوری گزینیم تا مبادا پایان کار پشیمان وپریشان گنه کار نباشیم.


در هفته ئ تعلیمی مان در مکتب حوض کرباس، این هفته در کل روی رسانه های کار صورت گرفت تا بلاگران جوان فیلم انکس در کنار پیشرفت مقاله نویسی در شبکه های اجتماعی معرفی واز خود شخصیتی بارز بسازند و از ان در پخش و اشتراک گذاری  مقالات خویش استفاده نمایند.از جمله همه ئ بلاگران از طریق حساب حوض کرباسدر فیلم انکس ثبت نام و همه چیز فیلم انکساز جمله انداختن مقاله و وارد کردن تصویر٬ لینک٬ فیلم و تمام منو ها و اجزای این شبکه را اموختند،که البته شیوه ئ پیدا کردن و ذخیره سازی تصاویر از طریق ماشین های جستجو گر را نیز یاد گرفتند و در رسانه ئ اجتماعی تویتر و گوگل پلس  نیز حساب ساختند و انرا به طور مفصل اموختند و شروع به کار در عمل در داخل  رسانه ئ اجتماعی فیلم انکس نمودند و البته ثبت نام برای دوره ئ جدید مان اغاز یافت و بانوانی مانند فاطمه، افسانه و نسمیه زیبا تر از دیگران نوشتند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post 


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160