بازی سرنوشت

Posted on at


زندگی چیز عجیبی است  و انسان ها عجیب تر از ان، همه با هم بازی می کنیم وخود را عضوی از بازی بزرگ ساخته ایم. دنیا، ادم ها، زندگی بازیگران این بازی بزرگ اند.


هیچ کدام دیگری را درک نمی کنند و احساس همدیگر را نمی فهمند، نمی توانم اما گاهی اوقات با خود می گویم کاش هیچ کس چیزی را حس نمی کرد و نمی فهمید که مخاطبش چه می گوید و چه از او ی طلبد.


از میانتمامی این دنیا و ان چه در ان است فقط بی وفایی و از هم گذری را یاد گرفتیم، از فکر اینکه چقدر دنیا با ما بی وفایی کرده است و انگار همه این درس را از بر شده اند. همیشه  می نالیم که چرا این قسم زندگی داریم، چرا دنیا اینقدر بر ما سخت می گیرد و هر چه می خواهد بر سرنوشت مان می نویسد. گاهی اوقات دوست داریم که خودمان سرنوشت مان را بنویسیم و بدون هیچ مشکلی به پیش ببریم ولی همیشه در پایان هر کار و سختی وشکست می گوییم که چرا این قسم زندگی داریم؟چرا به خود نمیگوییم که ما خود این گونه خواستیم و انتخاب کردیم.چرا گاهی از خود نمی پرسیم که،چرا ما این گونه بر همدیگر ظلم می کنیم و جفا کاریم و درک نمی کنیم؟ این چراها اخر چه می شوند،علامت سوالی که در ذهن مان باقی است برای همیشه.همه ئ کارها را دست اخر به سرنوشت ربط میدهیم،ولی این ما هستیم که سرنوشت مان را می سازیم.اگر درست بسازیم و درست به پیش ببریم پایانش نیز خوب خواهد بود.این ما هستیم که سازنده ئ همه چیز زندگی مان هستیم که:خوبی، پیشرفت و یا گناه و اشتباه را به زندگی مان تحمیل می کنیم، پس زندگی عالی و زیبا و انچه را که ارزویش را داریم راحت می توان ساخت فقط با انتخابی درست و کارکردی شایسته.سرنوشت را می توان ساخت چرا که خداوند خود نیز حق انتخاب را به ما داده است.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


رقیه رمضانیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160