زندگینامه مرضیه عظیمی، یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on at


من مرضیه(عظیمی) هستممتولد سال  1378 هـ ش٬ به عمر 6 سالگی شامل مکتب شدم و فعلاً متعلم صنف دهم در لیسه میرمن حیاتی میباشم. می خواهم مطالبی را در مورد زندگی خویش ارایه داشته باشم.


آرزو و خواسته ها: همیشه دوست دارم بدانم که دیگران آرزوی چه چیزی را در دل دارند؛ تا بتوانم در بدست آوردن خواسته هایشان کمکی که در حدم بوده است را انجام دهم. یقیناً در دنیا هیچ انسانی وجود ندارد که خواسته یی در دل نداشته باشد. و اما من در دلم خواسته ها و آرزو های بیشماری را دارم. در قدم اول میخواهم تا در محل و منطقه یی که زیست دارم امن و صلح در آن باشد, زیرا تنها در محلی میتوان به آرزو و خواسته های دلت رسید که در مکانی امن و مردمانی صلح دوست همراه باشی.دومین خواسته ام رسیدن به هدفیست که پدر و مادرم در آرزوی آن اند و خودم نیز مشتاق فرارسیدن آن روز هستم که همانا تحصیل رشته (طب) میباشد.احساسم را درک نمیتوانم چنان مشتاق فرارسیدن آن روزی هستم که دیپلوم طبابت را به دست گیرم و مصدر خدمت برای هموطنان خود باشم. همین قسمیکه خودم در آرزویش هستم همانطور اطرافیان و بخصوص والدینم مرا تشویق میکنند و هم به این باور اند که انشاء... به خواسته مورد علاقه ام خواهم رسید و چنانچه برایم خیلی خوش آیند است که وقتی پدرم چند وقت قبل به یکی از کشور های خارجی به سفر رفته بود و تنها سوقاتی که برایم آورده بود جعبه وسایل جراحی در طبابت بود.


به مدت یک سال به کورس تجوید رفتم و روایت حفظ در قراعت قرآنکریم را در نزد  محترم حاجی قاری صاحب محمد مسعود سلطانی فرا گرفتم.


همچنان علاقه زیادی نسبت به مطالعۀ کتُب خاصتاً کتاب های دینی و روانشناسی دارم. تا حدی که در کتابخانۀ مکتبم قسمتی که در کتابهای روانشاسی است را همۀ کتاب ها را خوانده ام.بیست سوره از قرآن عظیم الشـأن را از حفظ دارم.


یکی از خواسته هایی که در دل دارم همانا ترجمه نمودن سوره هایی که حفظ  دارم به زبان انگلیسی میباشد.


علاقۀ زیادی نسبت به حفظ قرآن عظیم الشـأن داشتم. اما نسبت به اینکه به مکتب میرفتم و در صنف رقابت درسی داشتیم, نشد. اما متأثر نیستم چون  همین که قرآن شریف را هر روز تلاوت میکنم, معنی اش را می آموزم و وقتی به آن عمل میکنم خاطرم راحت است و احساس مسؤولیت سنگینی نسبت به خودم ندارم.


از اطرافیان و خانواده ام هیج طمع و خواستۀ ندارم. زیرا امیدوارم تا شخص خودم مصدر خدمت به ایشان باشم. همینکه خانواده ام مرا تا این حد یاری نمودند سپاسگزار شان هستم. و از خداوند منّان پاداش دنیوی و اُخروی برایشان خواهانم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_post 


 


مرضیه عظیمیAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160