مد وفیشن

Posted on at


 


مد و فیشن


 

صد در صد ای نام برایتان آشناست مد و فیشن چون در هر گوشه هی از دنیا باشید این نام روزانه ده ها بار به گوش تان میرسد بعضی ها از مد چیز های میسازن که نمیتوان نام آن را مد یا فیش گذاشت
 

  و بعضی ها به راه های غلط استفاده میکنند یا بهتر بگم برای رقابت بین اقوام استفاده میشود که یک شخص برای رخ دادن به دیگران فیشن میکند بخصوص این حرفها در افغانستان مروج است فکر کنم در افغانستان تنها همی معنا را بدهد ما مسلمان ها نباید برای رقابت با هم دیگر از مد و فیشن استفاده کنیم و یا بعضی ها با بیرون کردن اندام های خویش و آرایش کردن برای مردم نام آن را مد یا فیشن میگویند این یکی از بد ترین کار های ممکنه روی زمین است مد برای کسانی که خداوند و رسولش را نمشناسند دیگر معنای میدهد................
یک زن باید تنها برای شوهر خود فیشن کند نه برای دیگه کس ها
 مد و فیشن به دو نوع است یکی ساده و دیگری آن است که نمیتوان نام آن را فیشن بگویم..........
مد فیشن انواع گواناگون دارد مانند فیشن در لباس, فیشن در آرایش, فیشن در موی ,فیش در ناخن ,فیشن در کفش و ..............


بنظر خودم زیبای در ساده گیست


تشکر از اینکه این مقاله را خواندید


MARIAM3 About the author

mariam3

I am mariam my last name is Barakay I live in herat city I am student ............

Subscribe 0
160