اینست زندگی من

Posted on at


دختری هستم به نام نسیمه، اول از همه نامم را دوست دارم که همچون نسیمی بوزم و سبک بال باشم؛ من در مکتب حوض کرباس مصروف درس و تعلیم هستم البته در صنف دهم.


در دل کوچک خود ارزوهای بزرگ و زیادی دارم، از ان جمله می خواهم بعد از ختم دوره ئ مکتب در رشته ئ دیپلوماسی پوهنتون کامیاب شوم و من اهداف زیادی در زندگی خود دارم  و امید وارم که به تمام اهداف خود از کوچک تا به بزرگ دست یابم.


قبل ها برای خود تلقین می کردم که نمی توانم از عهده ئ مشکلات زندگی خویش برایم، اما حالا دیگر این چنین نیست، سعی و تلاش می کنم تا هر روز درخشنده تر از دیروز باشم؛ چون زندگی انسان خالی از مشکلات نیست، ولی باوجود این همه نباید زندگی را سخت گرفت.من دختری هستم که هیچ گاه امید خود را از دست نمی دهم و همیشه بیش از خود کوششمی کنم در تمامی مسائل زندگی ام و مهم تر از همه در اینکه رضای پدر و مادرم را کسب نمایم، چون وقتی رضایت والدین با ما نباشد انسان هر چه برای رسیدن به اهداف خود کوشش نماید باز هم به انها دست نمی یابد. من از پله های کوچک اغاز می کنم تا به پله های بلند راه یابم. دقیقا مثل اینکه از این صنف کامپیوتر اغاز کردم و امید دارم از همین جا به پله های بلندی برسم که در تصور دیگران نگنجد.ما انسان ها آنچنان فرقی از هم  نداریم، فقط مشکل بعضی ها این است که در دید ایشان به کار ها و زندگی، انان را به خود سخت و دشوار تلقین می نمایند. ناامیدی انسان را به طرف نابودی می کشاند.وقتی نتایج کانکور خواهرم امد او به رشته ئ مورد علاقه اش کامیاب نشد ولی مایوس نشد و دوباره شروع کرد.این زندگی من است و میخواهم تصمیمات زندگی ام را خودم عاقلانه بگیرم چون کوچک ترین اشتباه باعث تباهی ام خواهد بود.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post 


نسیمهAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160