تفریح های سالم

Posted on at


در راجع به تفریح چیزی که باید گفت اینست که تفریح در زندگی انسان ها چیزی بس لازم و ضروری است؛ چرا که انسان، انسان است  و ماشین نیست بعد از ساعت ها کار و تلاش نیاز به تفریح و استراحت دارد، البته این تفریح ها باید سالم باشد، تفریح سالم مفید و ارامش بخش است.


وقتی که انسان در یک محیط تعلیمی مانند: مکتب، پوهنتون یا در محیط کاری و اداری انجام وظیفه می نماید بعد از سپری شدن مدتی نیاز به تفریح دارد، چون بعد مشغولیت به تفکر و درس و کار و امثال اینها؛ ذهن و جسم انسان خسته و نیروی لازمی خویش را از دست می دهد و برای اینکه ذهن انسان بهتر کار کند و از کارهای دماغی خسته نشود تنها راه تفریح است.تنها راه بیرون رفت از خستگی و بی حالی و یافتن انرژی دوباره همین تفریح سالم  است، که از طریق ان می توان دوباره قوت و نیروی از دست رفته ئ جسم و ذهن را بدست اورد.


تفریح های سالم چه چیزهایی بوده می تواند:


می توانیم به عنوان  بهترین تفریح از مطالعه نام ببریم که از طریق مطالعه در محیط مناسب و ارام هم می توان بر معلومات خود افزود و از طرف دیگر خستگی را از خود دور نمود که اگر در فضایی زیبا و باطراوت  و پر گل نشست و مطالعه کرد و هوای ازاد و پاک را تنفس کرد و صحتمند بود.می توان ورزش را از جمله تفریح های سالم نام برد که خستگی های جسمی و روحی را از ما دور می سازد و شادابی مان را دوباره به ما باز می گرداند، رفتن به فضای پاک و صاف و قدم زدن در ان چنان محیط مثل پارک وجنگل و ... باعث تازه گی دوباره مان می شود و جزء تفریحات سالم محسوب می گردد . در جهان امروزی می توانیم تلویزیون٬ کامپیوتر و اینترنت و... را از جمله تفرح های سالم نام ببریم وبه نحوه ئ درست و ارزنده از انها استفاده نماییم تا مبادا تفریح به ضرر مبدل نگردد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post 


نجیبه امیدیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160