رمضان مبارک

Posted on at


رمضان مبارکرمضان مبارک هم آهسته آهسته نزدیک می شود و با خود حال و هوای خدا را می آورد و احساس خوش مهر و وجود خدا را در تمام وجودمان جاری می سازد و ما را بار بار به یاد لطف و کرم پروردگار بی نیازعالم می اندازد و هر بار شرم ساری از گناه و لبخند لطیفی را برلب ها مهمان میسازد. ماه مهمانی خدا شیرین ترین و پر ارزش ترین ماه سال است واین شیرینی آنقدر لذت بخش است که به راحتی می تواند روح انسان را شسته و به نزد خدا حاضر کند .پنج بار حضور به در گاه پادشاه عالم در یک روز سعادت می خواهد که هرکس نمی تواند آن را کسب کند


.


ماه نور، ماه پاک الهی ، ماه بخشش و آمرزش گناهان است ماهی که در آن برترین شب خدا ،شب قدر مخفی شده و باید آن را جست و پیدا کرد و از آن نهایت منفعت گرفت . لذت این ماه مبارک و این مهمانی بزرگ که در سی روز جریان دارد در پایان باجشنی باشکوه ما را بدرغه میکند .30 روز تمام ما فقط خودمان خواهیم بود و هیچ وسوسه گری در وجود ما نخواهد ماند از شیطان خبری نخواهد بود و انسان خواهد ماند و وجدانش که سنجیده شود انسان در زمانی که وسوسه گری وجود ندارد آیا به مراجعه به درگاه خدا علاقه ای نشان می دهد؟ آیا می خواهد خود را از قهر خدا نسبت به گناهانش حفظ کند ؟در تمام طول روز چیزی نمی نوشیم و نمی خوریم تا کمی برما احساس سختی پیدا شود و مارا بیشتر به یاد خدا بیندازد که البته خداوند در ماه مبارک صبر و تحملی عجیب بر بنده اش عطا می کند که می تواند با کمال رضایت تمام طول مدت را به روزه سپری کند و در شامگاه سفره ی با برکت هموار می شود که پراز روزی حلال و گوارا است تا باشد که روزه ی خود را افطار کنیم و به یاد مستمندان بوده وقدری از دارایی و غذای خود را به آنان ببخشیم که خداوند روزی دهنده ی بزرگ است و فقط می خواهد ما را بیازماید که ببیند چقدر دنیا دوست شده ایم


.


رمضان را باید در یافت، باید از آن به خوبی استقبال کرد واز سفره ی خدا باید سیراب شد چراکه آب آن گوارا ست و تن را تازه می سازد روح را باید شست تا جانی دیگر بیابد دل را باید شست تا از چرک ها و کثافت ها پاک گردد .باید مهربانی ، صفا و صمیمیت کاشت چون رشد آن بی حساب است و نهایت ثمر خواهد داد ،به آن اندازه که به ما سودی وافر و فراوان می رسد که هرچه از آن بخوری تمامی نیابد و خلاصی هم نداشته باشد.


ماه رمضان یعنی نزدیکی به خدا در هر سمتی و در هر موقعیتی که باشیم . ماه راز و نیاز با خدا و ماه بخشش از طرف خدا و بنده است ، ماه مهربانیست این ماه ، ماه دوست داشتن و دوست داشته شدن است این ماه ، ماهی که هیچ دعایی بی جواب نخواهد ماند ، هیچ چشمی بی گریه نخواهد رفت و هیچ دلی بدون شست و شو خارج نخواهد شد . پاکی این ماه دنیا را نفسی دوباره می بخشد ، هوا تازه می شود و این تازه گی وارد بدن تمام انسان ها خواهد شد و نفس را پاک خواهد کرد ، دلها را مهربان و چشم ها را سر به زیر .


ماه دوست داشتنی خدا نزدیک است وباید برای این ماه آماده شد


.About the author

160