هلال احمر یا سره میاشت

Posted on at


هلا احمر یک نهاد اجتماعی است که همیشه برای دیگران کمک میکند,اصولا کمک به هم نوع از یک احساس درونی سرچشمه میگیرد,احساس ترحم و گاهی حس وظیفه شناسی.واضح است که انسان مطابق به فطرت و سرشت خویش به یاری اطرافیانش بشتابد.اما افسوس که گاهی این یاری و کمک جای خود رابه بازی و نیرنگ میدهد,بازی از نوع حرص که موجب میشود بخاطر پیدا کردن جایگاه پوچمان نزد انسان های تهی,انسانیت را زیر سئوال ببریم.بگذریم!!!!


هلال احمر افغانستان که با نام سری میاشت در نزد عوام مشغول فعالیت های انسان دوستانه است چندی است که فضای جدیدی برای کمک به نیاز مندان افغانستان فراهم آورده است.اکنون با دایر کردن شماره ی 1313 هم میتوان به نیازمندان کمک کرد و هم پول خوبی به جیب زد در حقیقت هلال احمر به مکانی برای بخت آزمایی مبدل گردیده است.دوست ندارم در این بحث لب به شکایت باز کنم اما چرا باید همیشه از زیربار مسئولیت انسانی خویش فرار کنیم؟؟


در زمان فعلی افغانستان به میدان تاخت و تازی تبدیل شده که هریک منتظر فرصتی برای بدست آوردن سرمایه ی هنگفت تر هستند.با نیم نگاهی به حوادث اخیر وقوع حادثه ی دردناک بدخشان,به راستی میتوان به طور موشکافانه و چشمانی باز حقیقت را دریافت.


جدا از موضوعات مطرح شده اگر به درستی و با توجه به عقاید نشات گرفته از دین اسلام به این موضوع بنگریم میبینیم که بخت آزمایی از نظر اسلام موضوعی طرد شده و غیر قابل قبول است.هرچند امروزه از اسلام تنها نام آن باقی مانده است نه اصول و احکام حقیقی.بنابراین میتوان دریافت که سره میاشت هم مانند دیگر نهاد های مشابه درصد کلی از کمک های دریافتی را در راه درست به مصرف رسانده است و درصد زیادی از آن را صرف نیاز های شخصی خویش مینمایدو همیشه برای افرادی که دچار سوراخ قلب هستند کمک نموده و تنها هدفش کمک به افراد نیازمند است و قسمی که در جریان هستیم و میبینیم چراغی که به خانه میسوزد به مسجد حرام است.


و در آخر هم آرزومند افغانستانی آزاد,تفکری روشنو افکاری نو اندیش برای تک تک مردم عزیزم خواهانم و مقاله ی خویش را با این دو مصرع شعر به پایان میرسانم.


"تا بسی ابلیس آدم روی هست"


"به هردستی نشاید داد دست"برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه محجوبه هروی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MahjubaHerawiSchool/blog_post


گروپ آینده سازان


سرگروپ: هنگامهAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160