آرزوهای دختر افغان

Posted on at


انسانها همه زاده ی طبیعت هستند و طبیعت را خداوند (ج) خلق نموده است،و طبیعتهم پر از کار، تلاش، زحمتکشی، درس و تعلیم رنج، خوشی، آرامش، آبادی، آزادی، صلح، تفریح، غم، اندوه وغیره غیره... میباشد. که هر شخص برای رسیدن به همه اینها باید سعی وتلاش بی پایان نمایند تا بتواند به همه آرزو های نیک که دارد و آن هم همان رسیدن به آینده درخشان آزادی، آبادی، صلح و آرامش است برسد،برای رسیدن به این آرزوها از طریق درس وتعلیم میتوان زودتر رسید.


آرزوهای انسان ها خیلی زیاد است،که درطول دوران زندگی به بعضی از آنها میتوان رسید وبه بعضی آرزو ها به نسبت نبود شرایط مناسب به آنها رسیده نمیتوانم.هر شخص تا اخیرعمر خود سعی و تلاش میکند که به آرزو های خود برسد اما نمیتوانم.


افغانستان چون یک کشور اسلامی است و ما مسلمان هستیم،بنأ یک دختر افغان باید تحت اثر و نظارت مادر و پدر کار و فعالیت نماید،بدون اجازه مادروپدر هیچ کاری انجام داده نمیتواند.اگر کدام تصمیمی خواسته باشد بگیرد،"به مشوره پدر مادر وبا تصمیم آنها باید موافق باشد به تنهایی نمیتواند تصمیم بگیرند."ییک دختر افغان از وقتی به دنیا میآید مسؤلیت فامیل استتا وقتی ازدواج کند٬ درس وتعلیم،انتخاب رشته ی تحصیلی،ادامه دادن تحصیل که ادامه بدهد یا ندهد همه این ها تحت نظر ومشوره والدین میباشد. بعضی از فامیل ها هستندکه مشوره های درست برای اولاد های خود میدهند،واز اولاد های خود حمایت میکنند بنأ به یک نتیجه خوب میرسند،اگر دختر باشد و یا پسر باشد.


وقتی یک فامیل اطفال خود را در دوران درس مکتب به درس هایش همکاری نمایند و بعد از صنف دوازده آمادگی کانکور بگیرد و فامیل هم در انتخاب رشته تحصیل با او همکاری نمایند تا بتواند رشته مورد علاقه خود را انتخاب نمایند. معلوم است که وقتی به رشته مورد علاقه خود درس بخواند، درآینده میتواند به آرزوهای خود برسد و آینده درخشان داشته باشد، اما وقتی ما مردم افغانستان از هر چی حرف میزنم باز بر میگردم به صلح و آرامی کا آرزوی هر فرد افغان میباشد در شرایط صلح میتوان به آرزو های دیگرخود برسیم.یک دختر افغان آرزوهای زیادی دارد، مثلأ آزادی آزادی به معنای این نه که هر کار که خواسته باشد انجام دهد به این معنی که مثلأ اگر دوست داشته باشد ورزش نمایند خیلی کم میتواند برود شامل کدام تیم ورزیشی شود و یا اگر خواسته باشد جهان گرد شود آن هم در داخل افغانستان باز هم امکان ندارد. و امثال این ها... که انجام آن برای یک دختر افغان غیر ممکن است.


این یک آرزوی است که همیشه در دل یک دختران افغان میماند، و نمیتوانند به آن برسند. بعضی از فامیل ها هستند که برای فرزندان خود آزادی های نسبی داده اند که این قسم فامیل ها خیلی کم است و این فامیل ها در بین مردم به نظر بد به آنها دیده میشود، و خود دختر هم به اعصاب آرام در بین مردم کار کرده نمیتواند، بعضأ از دختر ها با شهامت هستند، همه مشکلات را تحمل میکنند و با مشکلات مبارزه مینمایند و بعضی به گفته ی مردم از مبارزه خسته میشوند از کار دست میکشند.اینها همه تاثیرات جنگ، بی سوادی و سطح پایًین دانش مردم میباشد. که مانع رسیدن به آرزوهای هر دختر افغان میشود.


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post


رویاAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160