فرشته های بی بال

Posted on at


فرشته های بی بالوالدین که همان فرشته های بی بال خداوند هستند، بی هیچ منتی اولاد خود را پرورانده و آنها را غرق ناز و نوازش می کنند . آنها برای بزرگ کردن اطفال خویش از خود گذشته گی های فراوانی انجام می دهند برای مثال: مادر تا هنگام به دنیا آمدن طفلش رنج زیادی را متحمل می شود و بعد از آن او مکلف میشود که برای دوسال به طفل خود شیر بدهد و بعد از این نیز او باید طفلش را پرورش صحیح دهد تا بتواند در جامعه بزرگ و پر از حادثات مختلف زنده گی کند و از خود مقاومت نشان دهد. والدین برای اطفال خویش از خود گذشته گی های زیادی انجام میدهند و ساعت های زیادی از عمر خود را در بزرگ کردن اطفال خویش صرف می کنند ، از این جاست که برما لازم می شود که به پاس زحمات این دو عزیز تا حد زیادی کوشش نماییم


.


برای یک پدر و مادر خوشایند ترین حالت زمانی است که فرزند خود را در اطاعت خود وخداوند ببینند. زیباست که اگر این خواسته را به نحوه احسن انجام دهیم تا بتوانیم مقداری از زحمات زیاد آنها را جبران کنیم و آنها را از خود راضی و خشنود سازیم . چرا که رضای خداوند در رضای والدین است . و دیگر اینکه انسان باید بداند که برای چه مقصدی به زمین آورده شده است ، دانستن این مطلب کمک زیادی به درک ما نسبت به اطراف ما می کند و ما را متوجه ی اعمال شایسته و ناشایسته می سازد و باعث می شود که انسان بتواند اخلاق و رفتار خود را نسبت به اطرافیان تصریح سازد و با آنها رویه ای صحیح و همه پسند داشته باشند


.


الله متعال تمام انسان ها رابه خدمت از والدین امر می فرماید وراضی خود را در رضای آنها می بیند . خداوند <ج> مادر را در طاعت و احترام فرزندان 3 مرتبه بلند تر از پدران قرار داد است ، چرا که مادر در تربیه و بزرگ کردن اطفال نقش بیشتر و فعال تری دارند و مادران ، همان جسم های ضعیف و رنجور تری دارند و قلب آنها نسبت به مردان بسیار نازک تر بوده و زود رنجوده خاطر می گردند، که امکان دارد مادران عزیز در حالت ناراحتی و پریشان حالی خود ، اطفال خود را مورد نفرین قرار دهند . پس از این سبب است که الله تبارک وتعالی احترام به مادر را مهمتر و واجب تر از پدر می داند


.


والدین گلهای بهشتند که بدون آنها و جود ما غیرممکن بود و هرگز و از هیچ کس مهرو محبت آنها را گرفته نمی توانستیم و از این خاطر تا هنگامی که هستند باید خدمت آنها را به نحوه احسن انجام داد و اینکه و جود والدین در هر خانه ای باعث افزایش برکت و سعادت است . خانه ای که در آن بزگان وجود دارد هرگز با مشکلات و جنگ و در گیری مواجه نمی شوند ،چرا که بزرگان دارای عقلی سلیم و کامل هستند و می توانند در هر موقعیتی و در هر چالش و مشکلی اهل خانه را به خوبی هدایت کنند . استفاده از تجارب این بزرگان در عرصه های مختلف از تربیت فرزند گرفته تا دیگر امور اجتماعی ، اخلاقی ، اقتصادی میتواند بسیار مفید واقع شود و ما را به بلندای موفقیت برساند.پس باید است که از زحمات آنها پاسداری شود ومورد عزت و احترام زیادی قرا بگیرند و در نگهداری و مواظبت آنها کوشش فراوان صورت گیرد


.About the author

160