مصاحبه با زحل ولی شاگرد ممتاز لیسه عالی آمنه فدوی

Posted on at


من زحل ولی هستم و نام خانوادگی ام نری (دنیا) است, که در سالی 1379 در ولایت کاپیسا در یک خانواده روشن فکر که مارا همیشه به فراگرفتن علم و تحصیل تشویق میکند به دنیا آمدم.


زندگی پر از خاطره هاست و بهترین خاطره ی خوشی که من در زندگی ام دارم همین است که از صنف اول الی صنف دهم در لیسه عالی آمنه فدوی, من اول نمره عمومی مکتب خود بوده  و هستم که برایم بسیار جای افتخاراست.من در کنار درس, به هنر خیاطی  و نویسندگی هم میپردازم و هم چنان یک کتاب روی کار دارم تحت عنوان چگونه می توانیم به موفقیت برسیم


یکی دیگر از فعالیت های من اینست که در تیم بسکتبال مکتب نیز شامل هستم و بسیار دوست دارم تا از این طریق  به موفقیت و شهرت برسم


آرزوی من منحیث یک نوجوان افغان اینست که در افغانستان فرصت های کار برای تمامی افراد جامعه ایجاد شود و بعضی از چانس ها, بورس های تحصیلی و وظایف کاری بر اساس لیاقت به اهل آن سپرده شود  و اگر چنین شود به نظرم افغانستان بیشتر پیشرفت خواهد کرد.


با این تغییراتی که در سال های اخیر در هر بخش و رشته ای در افغانستان بوجود آمده, شخصا وضعیت آینده کشورم را خوب پیش بینی میکنم البته به شرط اینکه از نیروی جوان بیشتر استفاده شود و سهولت های هرچه بیشتر و بهتری  برایشان مهیا شود.هر کسی که می خواهد در زندگی خود به منزل های بلند دسترسی پیداکند باید کوشش کند به همین ترتیب اگر ما می خواهیم که افغانستانمان پیشرفت کند باید همهء افغانها کوشش نهایی خود را کنند, نوجوانان با بهتر درس خواندن و به همین شکل اگر هر فردی از جامعه وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهد, روزی کشور ما هم از جمله کشور های ابر قدرت جهان خواهد شد.


با وجود این همه پیشرفت اما باز هم سهولت و زمینه تحصیلی در کشور ما نظر به کشور های دیگر جهان بسیار کمتر است به خصوص برای دختران, فرض مثال اگر برای یک دختر به اساس لیقاتش برایش بورس تحصیلی داده شود بنا به شرایط دولت ,  و فامیل نمی تواند از فرصت خود استفاده کند و  حق وی پایمال می شود. و هم چنان سهولت های تحصیلی در مکاتب نیز محدود است, مثلا شاگردان مکاتب افغانستان نمی توانند از طریق اینترنت با دیگر مردم جهان در ارتباط باشند و شاگردان نمی توانند از داشتن اینترنت مستفید شوند. ولی باز هم من امید وار هستم و میدانم که کشورم روزی پیشرفت خواهد کرد و به مردم جهان نشان خواهیم داد که ما افغان ها به چیزهای اندک اکتفا نخواهیم کرد و دایم در حال رشد و توسعه هستیم.


پروزه وامن انکس, یک پروژه بسیار خوبی برای انکشاف و پیشرفت سطح دانش و بینش شاگردان است و از اینکه باعث شدند تا شاگردان لیسه عالی آمنه فدوی با تکنالوژی کمپیوتر بیشتر آشنا شوند و دسترسی پیدا کنند اظهار خوشی و سپاس فراوان داریم.امید است تا فعالیت های این موسسه در تمامی مکاتب افغانستان


گسترشیابد.


وامن انکس About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160