اعلام نتایج انتخابات

Posted on at


انتخابات سپری شد، اما اعلام نتایج هنوز باقیست! مردم افغانستان یک بار دیگر به پای صندوق های رای رفتند تا زعیم کشور خود را انتخاب کنند. مردم افغانستان مردمان ستم دیده و رنج دیده ای هستند که سالیان زیادی را در جنگ و خون ریزی سپری کرده اند و تشنه ای صلح و آرامی هستند. این مردم ستم دیده تمام مشکلات ناشی از بی امنیتی، تهدید دشمنان و دیگر خطرات را زیر پای کرده و با دل پور از امید، آرزو، صفا و صمیمیت از خانه های خود بیرن شدند تا وجیبه ملی خود را بجا کرده، از حق رای خود استفاده کنند و زعیم کشور خود را انتخاب کنند.چشم تمام مردم افغانستان به امید آن روزی باز است که نتایج انتخابات بصورت درست و شفاف اعلام شود و کشور عزیز ما یکبار دیگر بصوی پیشرفت و ترقی، حاکمیت ملی، تامین امنیت سرتاسری، از بین رفتن جنگ و برادر کشی، اصلاحات اداری، فراهم شدن زمینه کار برای تمام مردم کشور، بوجود آوردن تحصیلات معیاری به میتود های جهانی، ازبین بردن فقر اقتصادی و اجتماعی، خاموش کردن شعله های خشونت علیه زنان و حق اعتدال و برابری آنها در جامعه، برقراری عدل و انصاف در دوایر قضایی، از بین بردن تبعیض و قوم گرایی، نژاد پرستی، فراهم کردن زمینه زندگی برای مهاجرین، بازسازی و شگوفاییسوق داده شود. تا باشد که مردم به راحتی زندگی نموده و از اشتراک در دو دوره انتخابات و از ریختن رای به کادید مورد نظر به امید فردای بهتر انگشت ندامت را به دندان نگرفته بلکه در نزد خود و خدای بزرگ مسولیت ایمانی و انسانی خود ادا نموده باشند.


 


در جریان همین هیاهو که مردم عزیز ما انتظار اعلام نتایج انتخابات را میکشند، شاگردان لیسه هاتفی نیز چشم به راه شروع دوره جدید فلم انکس هستند. این شاگردان در جریان کشمکش های انتخابات از فرصت رخصتی استفاده کرده و هر کدام آنها در صفحات فلم انکس خود فعالیت های چشم گیری را انجام داده اند. اگر به فلم انکس سر بزنیم میبینیم که هر یک از شاگردان این مکتب به صفحات اول قرار گرفته اند و امتیاز های آنها به 45 و 34 و 30 و غیره رسیده است. این شاگردان نیز در انتخابات اشتراک کردند تا آینده کشور خود را تضمین کنند. شاگردان پور تلاش این مکتب همیشه در تلاش هستند تا از هر فرصتی استفاده کرده و زندگی خود را رونق دهند.
 


در جریان هفته ای گذشته برعلاوه فعالیت های شاگردان در فلم انکس و اشتراک آنها در انتخابات، نظرات مفید خود را در رابطه به دوره جدید فلم انکس دادند و نهایت سپاس خود را از کارمندان کمپنی فلم انکس و شرکت سیتادل کرده اند. و از خدمات شایسته آنها قدردانی کردند. دوره جدید فلم انکس در این مکتب در حال شروع شدن است و شاگردان این مکتب همه روزه ثبت نام میکنند.همه مردم ما در این روز های اساس، سرنوشت ساز و روز های بزرگ و مقدس دست دعا به درگاه ایزد متعال بلند کرده اند و از خدای پاک میخواهند تا یک صلح و ثباتی سرتاسری در کشور آنها برقرار شود تا فرزندان آنها به راحتی به دروس خود ادامه بدهند و با خاطر راحت به مکاتب خود بروند. پس ای کسانیکه سرنوشت این ملت بعد از خدا به دست شماها است، بیاید آرای مردم خود را باطل نکرده، به رای مردم ارزش قایل شویم و نتایج انتخابات را بصورت شفاف، بی طرفانه و صادقانه اعلام کنیم. تا مردم ما برای یکبار هم که شده درین روز های بزرگ دست دعا برای ما بلند کنند و از خداوند برای ما سعادت و کامیابی بخواهند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه عبدالله هاتفی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat/blog_postAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 853
160