استعداد های نهفته بانوان افغان و علم و دانش

Posted on at


این بار خواستم تا سراغاز کلام را از خود مهد علم و دانش، مکتب حوض کرباس اغاز نمایم؛ چرا که این هفته مکتب حوض کرباس حال و هوای دیگری داشت و جنب و جوشی عظیم در ان جریان داشت.


در این موعد از زمان بیرق داران این مکتب بر این گردیدند تا نمایشگاهی را که در بر گیرنده ئ تمامی اثار دست ساخته ئ دانش پژوهان این مکتب است برگزار نماید تا توانایی و قوت ذهن و استعداد فرزندانش را بر دیدگان بیننده گانش هویدا سازد؛ که اینان نیز می توانند و ظرفیتش را دارند که بسازند و زیبا سازند. نمایشگاهی که مدت سه روز به روی بیننده گانش گشوده می باشد تا بیایند و ببینند واستقبال کنند."البته در سال گذشته نیز این چنین نمایشگاهی در این مکتب برگزار گردیده بود که بسیار استقبال شد."یجای بس مسرت و شادمانی است که بانوان انکس در این نمایشگاه سهم برازنده و فعالی از خود ارائه نمودند، چه در ساخت اثار هنری و علمی ایشان و چه با حضور در تیم برگزاری و رهبری این نمایشگاه. اینان حال سعی دارند و می تپند تا در همه جای به وضوح بدرخشند و اجتماعی بودن و ذهن فعال ایشان را ثابت نمایند.در این هفته ئ تعلیمی بانوان انکس در شبکه های اجتماعی که فرا گرفته اند اغاز به فعالیت نمودند و شروع به کار اصلی و مقصدی خویشتن نمودند، که اکنون اینان می توانند و فرصت این را یافته اند تا گوشه ای از توانمندی فکر و قلم خویش را در رسانه های اجتماعی من جمله فیلم انکس به نمایش گذارند و با جهان ارتباط برقرار نمایند. البته با ختم این دوره ثبت نام برای صنوف جدید نیز اغاز شده است و علاقه مندان به این برنامه ئ هدف مند خود را ثبت نام می نمایند و می خواهند هر چه زودتر در این روند شخصیت سازی سهیم گردند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160