نفرت جامعه از اعمال زشت و غیر انسانی

Posted on at


امروز هنگامی که می خواستم موضوع نویسه ئ خویشتن را برگزینم ومطلب و مقنضی را از جایی اغاز نمایم؛ خود موضوع و مطلب صدایش را بلند ساخت و فریادش به اسمان خواست.


موضوع امروزی که خودش خواست تا راجبش بنویسم؛ چیزی جزء صدای انتهاری نبود که صبح گاهان مان را لرزاند ومردم مان را از بستر خواب با ترس و هراسی هولناک بیدار نمود،انفجاری که امد و رفت و شاید بسا خانه ها را ویران و با سوز و دودش فردای بسیاری از مردمان را سیاه و تار ساخته باشد. انانی که نمی دانم از سر چی دست به چنین اقدام زشت وغیر انسانی و ایمان و وجدانی می زنند و شاید خود ایشان هم ندانند که ایا کار شان برای شان سودمند تمام می شود یا نه! از نتیجه ای که شاید مدت ها برایش برنامه ریزی و مقدمه چینی کرده اند، روزی خواهد رسید که راضی باشند.این چنین کارها نه تنها باعث تباهی و بربادی بی گناه مردمان مان می گردد بلکه تمام دودمان آن حیوانات را با خود به یغما خواهد برد و خشمی غیر قابل تحمل انسانیت را در پی خواهد داشت.ولی این زیبا مردمان من هستند که باشنیدن این صدا ها با ریختاندن این خون ها و زجه کشیدن ها از پا نمی افتند و نمی نشینند، با همین عزم راسخ ایشان است که زندگی مان ادامه دارد. همچون مشتی کوبنده می زنند بر دهان این غافلان و بیدارند و عقب نمی روند.دختران این مرز بوم، این بانوان انکس که تحولی جدید در زندگی خود رقم زدند، حتی خم به ابرو نمی اورند به سوی مکتب روانه می شوند تا فردایی بهتر از امروز را ایجاد کنند و مبارزه نمایند و روزی حق خویش را طلب نمایند.در جریان دروس خویش اینان در این هفته کار اصلی و عملی خود را در شبکه های اجتماعی اغاز و ذهن خود را به تصویر کشیدند. البته با ختم این دوره حق ورود به سایر علاقه مندان نیز مهیا گردیده است و بانوان جدید برای ثبت نام خویش اقدام کردند و در این برنامه برای خود نامی ساختند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160