حفاظت دندانها

Posted on at


حفاظت دندانها


دندانها یکی از مهمترین اعضای بدن ما هستند که توسط آن انسان غذا می خورد و در هضم غذا در معده بسیار کمک می کند و باعث می شود که غذا زود تر هضم شود وخود دندانها باعث زیبای دهن هرشخص است و باید در حفاظت از آن ها بسیار کوشش کند تا که به درد دندان مبتلا نشود.و ما باید برای حفاظت از دندانهای خود بسیار تلاش کنیم تا سالم بمانند و ما باید در یک شبانه روز سه مرتبه دندانهای خود را مسواک بزنیم یعنی بعد از خوردن غذا بایدهر دفع دندانهای خود را مسواک بزنیم تا باقی مانده ی غذا ها ازمیان دندانهای ما پاک شود و وقتی که مسواک می زنیم باید بسیار دقت کنیم و به آرامی مسواک کنیم تا دندانهای ما صدمه نبیند و تمام غذا های باقی ماند از زیر شان پاک شود.و این نکته هم بسیار مهم است که هر وقت که ما دندانهای خود را برس می کنیم اگر کریم دندان در دسترس ما نبود می توانیم از نمک استفاده کنیم ودندانهای خود را با آب و نمک خوب برس کنیم تا باقی مانده غذا از میان دندانهای ما پاک شود و این کار هم به صحت و سلامتی ما مفید است و هم باعث می شود که دهن ما بوی بد ندهد یعنی اگر ما دندانهای خود را برس نکیم باعث می شود که مریض شویم و باعث می شود که دهن ما بوی بد بدهد و دیگران هم از بوی دهن ما بد می برند.و ما باید با دندانهای خود هیچ وقت چیز های سخت را با دندانهای خود نشکنیم چون باعث شکستن دندانهای ما می شود و از خوردن شیرینی زیاد جلوگیری کنیم چون خوردن شیرینی زیاد باعث خراب شودن دندانهای ما میشود و هر وقت که دندانهای ما خراب شد ما باید نزد داکتر برویم تا دندانهای ما را چک کند تا دندانهای ما از پوسیده گی نجات پیدا کند.


 


 About the author

160