زندگینامه ساجده امیری، "به زندگی کردن امیدوار باشید"ا

Posted on at


با نام و یاد خدایی اغاز می نمایم که مرا از گلی افرید و در من روح دمید.


من دختر هستم که تا حال که به این سن و موقع از زمان رسیده ام با مشکلات و سختی های زیادی دست و پنجه نرم نمودم، اما با لطف و یاری خداوند توانسته ام تا به حدی از عهده ئ انها بر ایم و امیدم را از دست نداده ام.


دوران خوش کودکی ام در کشور همسایه ئ مان ایران سپری شد و در انجا چون هنوز کودکی بیش نبودم انقدر توجهی به اتفاقات اطرافم نداشتم و هنگامی که نخستین گام ها را از دوره ئ کودکی فراتر گذاشتم و به نوجوانی نزدیک گردیدم به کشور خودمان بازگشتم و در یکی از دهات اطراف هرات مسکن گزین شدیم٬ شروع زندگی جدیدی را از ان مکان اغاز نمودم.آن دهکده ان قدر زیبا بود، مه با قدم نهادن بر روی سبزه زارهایش و با دست نهادن و لمس کردن اب جوی های روانش؛ خود را خوشبخت ترین ادم روی این کره ئ خاکی تصور می کردمو ان زیبایی ها به من ارامش خاصی می بخشید. چندی که گذشت به شهر باستانی هرات رهسپار شدیم و من با گذرندان امتحان ورودی وارد صنف پنجم مکتب گردیدم؛ در حالی که چیز زیادی از درس های مکتب نمی دانستم، سعی و تلاش می کردم تا به موفقیت های بیشتری دست یابم و درس ها را بهتر یاد بگیرم و بیشتر بدانم.من دختر هستم که به دین و ائین کشورم توجه خاصی دارم و همیشه در هر مکان حجابی که قران ان را زینت زن خطاب نموده، رعایت می نمایم و به ان پایبندی خاصی دارم. دختری هستم که قلبش سرشار از محبت وکمک به دیگران است و اگر زمان اطرافیانم از من ازرده شوند بسیار غمگین شده و اگر اشتباهی کرده باشم عذر خواهی میکنم، احترام به بزرگان برایم بسیار مهم است وبه هنر نقاشی٬ مقاله نویسی و شعر نویسیعلاقه زیادی دارم.


و من ان دختری هستم که در هنگام موفقیت خود را سوار بر قایق که از رنگین کمان است می بینم و در اسمان نیلگون شناور.در برابر نعمات بزرگ خداوند سر به سجده فرود می اورم و از همین خاطر است که والدینم نام مرا ساجده یعنی سجده کننده ماندند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


ساجده امیریAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160