هلمند

Posted on at


هلمند


هلمند از جمله نا آرام ترین ولایات افغانستان است که همواره گواه نبرد های سنگین بوده است هلمند وهلمندی ها درطول این سالها بیشترین صدمه را در جنگ چندین ساله افغانستان دیده است  شورشیان ومخالفان مسلح دولت بیشتر این ولایت را نشانه میگیرند .هلمند برای هر دوجناح مهم است هم نیروهای امنیتی افغان وهم طالبان وهمچنان برای نیروهای خارجی وبیشترین درگیری ها برای تصرف مناطق بیشتر از سوی گروه طالبان صورت میگیرد .هلمند بخاطر آنچه که از نا امنی ها گفته میشود به امن ترین منطقه برای کسانی شده است وکشت کوکنار را انجام میدهند ودر صدزیادی از مواد مخدر افغانستان در این ولایت تولید میشود .علت آن هم نا امنی ها در بیشتر مناطق این ولایت است .هلمند در این چند روز اخیر بازهم در آتش جنگ میسوزد بازهم مردم اش قربانی میشوند .به تعداد زیادی از گروه طالبان بر والسوالی سنگین این ولایت حمله کرده اند وباپیشروز زیادتر دو والسوالی دیگر را نیز تحت جنگ خود آورده اند وهدف شان به تصرف در آوردن والسوالی های بیشتری از این ولایت است .این ظالمان  به این اکتفا نکرده مردم بیچاره ومظلوم این ولایت را هدف قرار میدهند وبی گناه مردم را از بین میبرند .اطفال ,مرد ,زن ,پیروجوان برهیچ یک رحم نکرده وبدون دلیل وسبب اقدام به قتل عام مردم بی گناه کرده اند بیشترین خانه ها از بین رفته ومردم بیچاره مجبور به ترک خانه ها شده اند برای مردم مجروح امکانات صحی نیست ومردم آواره وبدون سرپناه در این بین قربانی میشوند .


نیروهای امنیتی افغان هم شب وروز در میدان نبرد با جان فدای آخرین تلاش های خود را برای بازپس گیری مناطق ازشورشیان بکار میبرند .این درحالیست که حمایت کنندگان این شورشیان طالب معلوم است اما دولت دراین باره هیچ اقدامی نمی کند .وهمواره هلمند از این ناحیه میسوزد.


چرا کسی فریاد این مظلومان را نمیشنود چرا در این حکومت کسی نیست تا به جان این همه انسان بی گناه ارزش بدهد تا چه وقت این مردم درآتش جنگ بسوزند تا چه وقت اطفال معصوم بی سرپرست شوند تاچه وقت اشک مادران جاری باشد .دراین ماه بزرگ ومبارک از خداوند بخواهیم تا خود به فریاد این ملت مظلوم برسد وبه نیروهای امنیتی کشور توانایی بیشتر بدهد تا از مردم وخاک خویش در برابر متجاوزان دفاع کنند .About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160