شفا یافتن خانم سودانی در مسجد

Posted on at


بله  این بار خانم سودانی حجاج  حاضر در مدینه منوره را شگفت زده نمود خانم به نام فاطمه که  به مدت هفت سال می شد از ناحیه چشم بینایی خود را از دست داده بود با فریاد این که چشم هایش حالا به خوبی می بیند همه را متعجب کرد. خانم فاطمه می گوید که به او الهام شده بود که امسال با آمدن به زیارت حج بینایی خود را به دست خواهد آورد و از روزی که به این سر زمین مقدس وارد شده است امید او بیشتر و بیشتر تر گردیده است او می گوید ساعت ها درمسجد مدینه منوره می نشسته و مشغول عبادت می گردیده است تا اینکه ناگهان احساس می کند پرده سیاهی که روی چشمهایش است دارد کنار می رود و فرزند خود را بعد از گذشت هفت سال به خوبی می بیند.   و از خدای خود بسیار سپاس گذار است که وی را شفا داده و بینایی اش را پس به هدیه داده است و حالا برای راه رفتن نیاز به کمک کسی ندارد 


بله  این بار خانم سودانی حجاج  حاضر در مدینه منوره را شگفت زده نمود خانم به نام فاطمه که  به مدت هفت سال می شد از ناحیه چشم بینایی خود را از دست داده بود با فریاد این که چشم هایش حالا به خوبی می بیند همه را متعجب کرد. خانم فاطمه می گوید که به او الهام شده بود که امسال با آمدن به زیارت حج بینایی خود را به دست خواهد آورد و از روزی که به این سر زمین مقدس وارد شده است امید او بیشتر و بیشتر تر گردیده است او می گوید ساعت ها درمسجد مدینه منوره می نشسته و مشغول عبادت می گردیده است تا اینکه ناگهان احساس می کند پرده سیاهی که روی چشمهایش است دارد کنار می رود و فرزند خود را بعد از گذشت هفت سال به خوبی می بیند.   و از خدای خود بسیار سپاس گذار است که وی را شفا داده و بینایی اش را پس به هدیه داده است و حالا برای راه رفتن نیاز به کمک کسی ندارد.. About the author

nematkakar

به نام خدا نعت الله کاکر هستم. تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به پایان رساندم و تحصیلات لیسه خود را در شهر هرات در لیسه سیفی به اتمام رساند. بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنحی کامپیوتر ساینس راه یافته و در سال 2013 آن را…

Subscribe 0
160