ماه مبارک رمضان٬ ماه مهمانی خدا

Posted on at


امد امد ماهی پر فیض و برکت است همه جا حال و هوای دیگری دارد، که مکتب حوض کرباس هم از این برکات و نعمت بی نصیب نبوده است.


ماهی نورانی، ماهی عظیم، ماهی که خیر و برکت و الطاف و بخشنده گی از هر سویش می بارد، ماهی که می اید تا غبار الودگی و چرک گناه و معصیت را از ما برهاند و مثل طفلی معصوم پاک و زلالمان سازد، ماهی که می اید تا ما را غرق در پاداش و نیکی نماید و ماهی که می اید تا فرصت دوباره بازگشتن و از سر شروع کردن را بر ما به رایگان مهیا سازد.


خداوند در این ماه برخلاف دیگر ماه های سال خوش به جای فرشتگان مقربش بر بنده گان خویش مزد و پاداش عطاء می نماید. چه بس فرصتی والا است این رمضان؛آری رمضان که با امدنش بهشت را مزین می سازند،تمام در ها باز است و دری مخصوص بر روزه داران مزین گردیده است.در مکتب حوض کرباس نیز همگی خود را برای این ماه اماده ساخته اند و قصد این دارند تا با کوله باری پر از ان به در ایند و برای تک تک روز هایش برنامه ریزی می کنند، البته که شروع امتحانات نیز در همین ماه صورت می گیرد، دانش پژوهان باید در کنار روزه،‌درس نیز بخوانند.


بانوان انکس نیز در امدن این ماه و امتحانات خویش هیجان دارند و خواستند در شروع ماه راجع به فضیلت هایش بنویسند و گوشه ای از عظمتش را در رشته ئ کلام تنومن خویش بگنجانند.اینان حال در دنیای واقعی دنبال سوژه ئ برای نوشتن می گردند و می خواهند در محیطی که تازه واردش گردیدند با حرف های روز بدرخشند. البته که سایر بانوان این مکتب علاقه مند این هدف و برنامه اند و به سرعت ثبت نام می نمایند تا در پروسه ئ جدید شامل گردند و این گونه بیاندیشند.در این هفته بانوانی همچون ملینا امیری، زیبا فیضی،راحله رحمانی راجع به شخصیت خود توانستند بسیار خوب بنویسند و خود را بشناسانند و اکنون بانوان انکس مقالات و فکر خویش در محیط این رسانه (فیلم انکس) بر دیده گان دیگران هویدا می سازند و شروع به گشایش صفحه ئ جدیدی در زندگی خویش کرده اند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 997
160